تاریخ : 1400,پنجشنبه 01 مهر02:25
کد خبر : 408703 - سرویس خبری : جزوات دانشجویی

دانلود جزوه جوشکاری

جزوه جوشکاری

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در ادامه دانلود جزوه جوشکاری آمده است.

این فایل را از اینجــا دانــلود کنید.

قابل ذکر است، علاقه مندانی که جزوات دست نویس و یا تایپی دارند می توانند با ارسال به میل خبرنامه دانشجویان ایران به آدرس eiusnews@gmail.com یا info@iusnews.ir دیگر دانشجویان را یاری کنند.


کد خبرنگار : 45