آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای «خبرنامه دانشجویان ایران»

«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ» سوگند به قلم و آنچه مى ‏نویسند (سوره قلم آیه 1)

پایگاه خبری «خبرنامه دانشجویان ایران» اخلاق رسانه ای را تابع گفتمان و جهان بینی فراگیری می داند که احکام و اصول و ارزشهای اسلامی را در سایر ابعاد زندگی بشر نیز تحت تاثیر قرار داده و چارچوب وظایف فرد مسلمان را در آن قالب روشن ساخته است و اخلاق خبررسانی را در ذیل جهان بینی و پارادایم تفکر، اخلاق و اصول اسلامی می داند.

چرا که ارزشهای اخلاقی اسلام، جزیره های جدا از هم نیستند که هر یک را فارغ از دیگری و به گونه ای مطلق بتوان مبنای عمل قرار داد. اسلام مجموعه ای به هم پیوسته از هنجارها و اصول و فلسفه هاست که هر یک مکمل دیگری است. برخلاف تصوری که در غرب از مفهوم و واژه دین وجود دارد، اسلام دامنه کامل زندگی و تجربه بشری در سطوح خرد و کلان را در بر می گیرد و همانگونه که در سوره مائده آیه 3 آمده است: ”امروز برایتان دین را کامل کردم“ اسلام شیوه زندگی و دین کامل است و در حقیقت فرهنگ جامعی است که شکل و الگوی فراگیر زندگی به شمار می رود.

به دلیل فراگیری این الگو، یک مسلمان همواره به صورت هدفمند زیست می کند و هیچ گونه عملی خارج از چهارچوب گفتمانی اسلامی نیست حتی عمل فرد مسلمان پیش از آنکه به منصه ظهور و دنیای خارج برسد در عالم قصد و اراده و نیت نیز مستحق ثواب و یا عقاب است تا جایی که برای نیت و اراده جایگاهی فراتر از عمل دیده شده است. انسان مسلمان همواره مقید به حدود الهی است و مجاز نیست از آن حدود تخلف ورزد: ”اینها حدود الهی است پس متعرض آنها نشوید“ (سوره بقره، آیه 229) و یا ”اینها حدود الهی است پس نزدیک آنها نشوید“ (سوره بقره، آیه 187) حدود الهی مرزبندی ها و حوزه مشخص شده وظایف و بایدها و نبایدهای کلی و شاملی است که انسان بایستی برآن اساس زندگی روزمره فردی و اجتماعی خود را سامان دهد و حکومت اسلامی نیز بایستی زمینه های رعایت آن حدود را فراهم و تسهیل سازد.

اصل کلی در زندگی انسان مسلمان از خدا بودن و به سوی خدا رفتن است. ”الی الله مرجعکم جمیعاً“ (سوره مائده، آیه 48) تمامی نیات و اعمال مسلمان بایستی در راستای دستورات خداوند و در جهت کسب رضایت پروردگار و منطبق با خواست خداوند باشد. از جمله این اعمال فرآیند خبررسانی در رسانه های جامعه اسلامی است که آن هم در ذیل اصلی کلی به نام اصل انطباق با اوامر الهی قرار می گیرد.

بنابراین خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» خبر و خبررسانی را نیز در سایه تلاش برای کسب رضایت و تحقق خواست خداوند پی می گیرند و معتقدند نگاه تک بعدی به هر یک از اصول اخلاقی اسلام می تواند خود هدایت کننده به سوی گمراهی باشد و نه فلاح. اصول یاد شده هر یک به تنهایی مبنای عمل نیستند و بلکه همگی در هماهنگی و همراهی و ارتباط کامل با یکدیگر معنا می یابند.

سرفصل های کلی همچون حق مداری, عدالت، تقوا، اصلاح جامعه و.... همگی خطوط پیوند اصول و تاکیدات اخلاقی اسلام در امر خبررسانی محسوب می شوند و حلقه وصل رهنمودهای اخلاقی اسلام در قالب آیات قرآن کریم و تعالیم معصومین علیهم السلام هستند. از جمله تاکیدات اسلام در این زمینه موارد ذیل قابل توجه است: ”قل امر ربی بالقسط“ (اعراف، آیه 29) ای پیامبر به مردم بگو که پروردگارم به قسط و عدل دستور داده است. ”ان اکرمکم عندالله اتقیکم“ (حجرات، آیه 13) بزرگوارترین شما نزد پروردگار با تقواترین شماست. ”الحق احق ان یتبع“ (غررالحکم و دررالکلم 1/319) حقیقت بهترین چیزی است که سزد انسانی در پی آن باشد. و یا ”اصدق القول ما طابق الحق“(غررالحکم و دررالکلم 2/401) راست ترین گفتارها آن است که با حقیقت منطبق باشد. و یا ”خیرالامور ما اسفر عن الحق“ (غررالحکم و دررالکلم 3/428) بهترین کارها تبیین حقیقت است.

بدین سان خبررسانی در راستای اصول اسلامی و در جهت روشن ساختن حقیقت را از جمله بهترین کارها در جامعه اسلامی می داند.

مسئولیت اجتماعی خبرنگار
قواعد اخلاق اسلامی مسؤولیت پذیری اجتماعی است. تئوری مسؤولیت پذیری اجتماعی که رویه رسانه های غیر مذهبی یا غربی بر آن مبتنی است ریشه در فردگرایی کثرت گرا (pluralistic individualism) دارد. در حالی که اصل اسلامی مسؤولیت پذیری اجتماعی بر مفهوم امر به معروف و نهی از منکر مبتنی است و بر همین اساس خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» مسئولیت دارند تا مخاطبان خود را برای پذیرش اصول اسلامی و عمل بدان آماده سازند؛ به این معنا که باید مسئولیت نگهبانی از جامعه را بر دوش گیرند و با هوشیاری اطلاعات لازم در مورد معروف (یعنی آنچه که با معیارهای جامعه اسلامی سازگار است) را ارائه کرده و از آن حمایت کنند و منکر (یعنی آنچه را مغایر معیارهای جامعه اسلامی است) مشخص سازند و با آن مخالفت ورزند.

اگر چه اصول خبررسانی در رسانه های امروز جهان مبتنی بر شعار «دانستن حق مردم است» می باشد اما حق مردم علاوه بر دانستن شامل موارد دیگری نیز می شود که حفظ جامعه، حفظ دین، تقویت اتحاد و وحدت و انسجام جامعه، رشد و توسعه در همه ابعاد و ... همه و همه از جمله آنها است. لیکن زمانی که دو حق با یکدیگر تزاحم کنند قطعاً خبرنگار مسلمان نمی تواند بی اعتنا به آثار این تزاحم خود را بی مسئولیت فرض کرده هر آنچه می خواهد بر زبان و قلم راند.

خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» معتقدند که حق ندارند به گونه ای غیر مسئولانه و بدون توجه به آثار و عواقب اخبار اقدام به انتشار و تهیه اخبار کنند و تلاش می کنند برای نزدیک شدن به یک رسانه اسلامی با بهره گیری از آیه شریفه: ”...کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض...“. (سوره رعد، آیه 17) خدا برای حق و باطل چنین مثال زند. اما کف به کناری افتد و نابود شود و آنچه برای مردم سودمند است در زمین پایدار بماند؛ از انتشار اخبار بی فایده و باطل بپرهیزند. این امر حائز اهمیت بسیار است که ارزش خبر بدین مساله وابسته است که تا چه حد و اندازه مفید واقع می شود و نفعی را برای مردم به همراه دارد.

«خبرنامه دانشجویان ایران» یکی از مسئولیت های رسانه ای خود در برابر جامعه اسلامی را حفظ یکپارچگی و تالیف قلوب مخاطبان می داند و معتقد است براساس آیه شریفه ”و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احد اهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین“. (حجرات، آیه 10) که به مؤمنین فرمان می دهد اگر دو دسته از شما با یکدیگر کارزار کردند بین آنان را اصلاح کنید. روشهای تفرقه افکنانه که موجب بد بین شدن دسته ای از مردم به دسته دیگر می شود و انتشار اخبار اینچنینی از نظر اسلام روشی غیرمسئولانه و خلاف اخلاق اسلامی است.

البته در کنار این رهنمود براساس دستور قرآن که می فرماید: ”فاقتلوا المشرکین حیث وجد تموهم...“. (توبه، آیه 6) هر جا که مشرکین را یافتید با آنان کارزار کنید. با توجه به اینکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه جنگ نرم در جدال با دشمنان اسلام می باشد، خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» در حوزه خبر اولاً تحکیم وحدت صفوف خودی و برخورد بی امان با غیرخودی عرصه اطلاع رسانی و تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده اند.

خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» در تلاش هستند تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با انتشار اخبار و اطلاع رسانی زمینه پند آموزی و عبرت گیری مخاطبان خود علی الخصوص قشر دانشجو را برای همگرایی با ارزش های اسلامی و واگرایی از ارزش های دشمن در عرصه جنگ نرم همانطور که قرآن نیز بر آن تاکید می ورزد، عمل نمایند. همانطور که در قرآن کریم داستان و خبر بسیاری از اقوام و ملل ذکر شده که به تعبیر قرآن هدف از بیان آنها عبرت و پند آموزی است: ”لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الاباب ...“. (یوسف، 111) ”ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار“. (آل عمران، 13) همچنین قرآن کریم پس از بیان اخبار اقوام گذشته در مواضع متعدد از عبارت فاعتبروا یا اولی الابصار استفاده می کند و از مردم می خواهد با توجه به آنچه گفته شده پندآموزی نموده آثار آن را در زندگی خود دخالت دهند.

دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید
خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» تلاش دارند تا به عنوان واسطه بین مخاطبان و واقعیتها و رویدادها آینه وفادار رخدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... باشند و معتقدند امانتدار مخاطبین در دستیابی به اطلاعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنند.

بنابراین حق مخاطب بر خود را انتشار اخبار مفید، لازم و منطبق با مصالح جامعه می دانندو این حق همچون سایر حقوق الناس بگفته امام علی علیه السلام بر حقوق الله اولویت و تقدم دارد و ادای آن بسیار ضروری و لازم است: ”جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه علی حقوقه، فمن قام بحقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق الله“ (غرر الحکم و دررالکلم): خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم گردانیده پس هر کس به ادای حقوق بندگان بپردازد این کار او موجب پرداختن به حقوق پروردگار نیز خواهد بود.

شجاعت و شرافت حرفه ای خبرنگار
خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» از آنجا که امانتدار مخاطبان در کسب، حفظ و انعکاس اطلاعات و اخبارند بایستی در راه این امانتداری از هیچ چیز دریغ نورزند چرا که اهمیت رساندن پیام تا بدین جاست که قرآن کریم خود را بلاغ می داند و می فرماید: ”هذا بلاغ للناس“ (ابراهیم، 52) و خداوند همان جا که رسالت پیامبران را خبررسانی و تبلیغ بیان می دارد بر شجاعت مبلغان و پیام رسانان تاکید می کند و می فرماید: ”الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه لا یخشون احداً الاالله و کفی بالله حسیبا“ (احزاب، 39) آنان که پیامهای پروردگار را به مردم می رسانند و از خداوند فقط خشیت دارند و از هیچ کس دیگر واهمه ای ندارند و خدا را برای آنان بس است.

لذا منصب والای امانتداری مردم ایجاب می کند که خبرنگار دارای شجاعت و نیز شرافت حرفه ای باشد و در راه ایفای رسالت حرفه ای خود از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزد و نیز تلاش مقدس خود را با هیچ شائبه ای درنیامیزد.

همچنین خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» حق مداری و عدالت را از جمله مبانی اصول اخلاق حرفه ای خبر در اسلام می دانند و در این جهت تلاش می کنند. چرا که خداوند همواره مردم و حاکمان را به عدالت و قسط فرمان داده است. ”قل امر ربی بالقسط“ (اعراف، 29) ارزش تلاش برای تحقق عدالت و قسط چنان است که پروردگار می فرماید قسط و عدالت را حتی اگر بر ضد و به زیان خودتان و نزدیکانتان است برپا دارید. ”یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین“ (نساء، 135)

همچنین اخبار و اطلاعات صحیح به عنوان امانتی از مردم نزد خبرنگار باید به صاحبان امانت برگردد و جایی که باید اظهار شود اظهار گردد در غیر اینصورت اصول اخلاقی رسانه ای که اسلام بر آن اصرار ورزیده زیر پا گذاشته می شود: ”فلیؤد الذی اؤتمن امانته و لیّتق الله ربه ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون علیم.“ (بقره، 283) پس هر آنکه امانتی نزد اوست بایستی آن را ادا کند و تقوای خدا را پیشه سازد و شهادت را کتمان نکنید. هر که شهادت را کتمان کند پس او دلی گنهکار دارد و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند: ”من مشی مع مظلوم حتی یثبت له حقه ثبت الله تعالی قدمیه یوم تزل الاقدام“ (کنزالعمال، خ 5604) هر که مظلومی را همراهی نماید تا حق او را به او برساند خداوند گام هایش را در روز جزا، روزی که گامها همه لرزانند استوار خواهد گردانید.

از اینرو «خبرنامه دانشجویان ایران» معتقد است صرف تلاش جهت کسب و ارائه اخبار، امری مقدس و قابل تقدیر است که خداوند بر آن پاداش خیر می دهد. زیرا این تلاش در واقع جهت ادای دین، وفای به امانت و اجرای دستور خداوند است.

عدم تحریف و دستکاری در اخبار
اقتضای امانتداری صحیح، نگهداری امانت به صورت دست نخورده و سالم است. دست بردن در اخبار با هدف تغییر محتوا و ماهیت آن به نوعی خیانت در امانت است که اسلام از آن نهی کرده است: ”لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم“ (انفال، 27) به خدا و پیامبر خدا و امانتهایی که نزد شماست خیانت مکنید. از جمله روشهای تحریف در اخبار آمیختن و یا تدوین و تنظیم خبر به گونه ای است که برآیند آن غیر از اصل خبر است و برداشتی که مخاطب از خبر می کند بجز برداشتی است که از صرف خبر خالص اتفاق افتاده می نمود. آمیختن خبر با خبری دیگر، تحلیلی خود ساخته و یا جابجا کردن اجزاء و عناصر اگرچه در عرف خبر نویسی تخلف و تحریف محسوب نمی شود، ولی خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» این عمل را با توجه به اخلاق رسانه ای اسلام عملی ناپسند دانسته و با بهره گیری از آیه شریفه: ”ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون“ (بقره، 42) حق را به باطل نیامیزید و حق را در حالی که خود می دانید چه می کنید کتمان نکنید. در اخلاق خبررسانی کوتاه کردن خبر و یا حذف برخی فرازهای خبر که مفهوم کلی خبر را مخدوش می سازد مذموم دانسته و مصداق آیه شریفه فوق الذکر می دانند

صداقت و عینیت خبر
خبرنگار به عنوان چشم بیدار و هوشیار جامعه در دستیابی به حقایق و واقعیت ها رسالتی بس خطیر بر عهده دارد و کانون این اهمیت صداقت و قابل اعتماد بودن خبرنگار و رسانه است که خبرنگاران «خبرنامه دانشجویان ایران» تلاش می کنند اینگونه رفتار کنند و این نوع رفتار را با توجه به تأکید پیامبر گرامی اسلام که می فرماید: ”کبرت خیانه ان تحدث اخاک حدیثاً هو لک مصدق و انت به کاذب“ (تنبیه الخواطر، ص 92) بزرگترین خیانت آن است که به کسی که تو را راستگو فرض کرده دروغ بگویی. در دستور کار خود قرار داده اند.

این مهم در اصل دوم نشست چهارم یونسکو در سال 1983 از مجموعه اصول بین المللی اخلاق حرفه ای در خبرنگاری نیز تصریح شده است: بارزترین وظیفه خبرنگار این است که با رعایت حق مردم برای دستیابی به اطلاعات معتبر و درست، شرافت حرفه ای خود را در خدمت واقعیت عینی قرار دهد. به نحوی که واقعیت ها وجداناً با محتوای اصلی خود انعکاس یافته و بدون ایجاد تحریف، نشان دهندة ارتباطات اساسی باشد. این امر با رشد صحیح قابلیت های خلاق خبرنگار متحقق می گردد به طوری که مواد خام خبری مناسب در اختیار مردم قرار گرفته تا آنان را در طراحی تصویری صحیح و همه جانبه از جهان یاری رساند. جهان که در آن منشاء، طبیعت و گوهر رویدادها، مسیر تحول و چگونگی امور تا آنجا که امکان دارد واقعی برداشت شود. (شکرخواه، 1374، ص 126)

خودداری از مکر و خدعه و غوغا سالاری
قدرت تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیمات اجتماعی قدرتی است که خاص رسانه ها است و مانند سایر انواع قدرت وسوسه انگیز. امروزه بسیاری از صاحبان قدرت رسانه ای در پی کسب رضایت صاحبان قدرت سیاسی یا اقتصادی از روشهای معمول غیر اخلاقی در رسانه ها همچون فریب افکار عمومی، برجسته سازی دروغین، غوغا سالاری، فضا سازی و .... برای دستیابی به اهداف خاص صاحبان قدرتهای یاد شده بهره می برند. نتیجه این اقدامات به ظاهر زیرکانه و بواقع خلاف اخلاق عرفی و حرفه ای تاثیرگذاری ولو موقت بر افکار عمومی و جهت دهی به حرکات اجتماعی و سیاسی است ولی سرانجام آن بی اعتباری و سلب اعتماد افکار عمومی از رسانه است.

چنانکه امام علی علیه السلام در توصیف سیاستهای تبلیغی معاویه اینچنین می فرمایند: ”والله ما معاویه بادهی منی ولکنه یغدرو یفجر و لو لا کراهیه الغدر لکنت من ادهی الناس ولکن کل غدره فجره و کل فجره کفره ولکل غادر لواء یعرف به یوم القیامه والله ما استغفل بالمکیده و لا استغمز بالشدیده“(نهج البلاغه, خطبه 191) به خداوند سوگند معاویه زیرکتر از من نیست لکن شیوه او پیمان شکنی (و نیرنگ و خیانت) و گناهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نبود زیرکتر از من کس نبود. اما هر پیمان شکنی به گناه برانگیزد، هرچه به گناه برانگیزد دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز پیمان شکنی را درفشی است افروخته و او بدان درفش شناخته شود. به خدا مرا با فریب غافلگیر نتوان کرد و با سخت گیری ناتوانم نتوانند شمرد.

«خبرنامه دانشجویان ایران» با پیروی از مولی الموحدین علی علیه السلام تلاش می کند تا این اصل اخلاقی را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده و خبرنگاران این رسانه باید در جهان پر فریب قدرت رسانه ای و عصر حاکمیت رقابتهای ناسالم و زدوبندهای آشکار و پنهان، در ایجاد و حفظ فضای انسانی و اخلاقی بدور از نیرنگها و فریبکاری های امروزین بکوشد و اگر دست خود را در این امور گشاده دید قیدوبند دیانت و اخلاق را از یاد نبرد و هنگام تعارض منافع مادی با وظایف اخلاقی قربانی شدن ارزشها را برنتابد.

حرمت حریم خصوصی افراد
از آنجاییکه معتقدیم در جامعه اسلامی حفظ حریم و آبروی افراد لازم است و تا آن زمان که ضرورتی ایجاب نکند، کسی حق ندارد با آشکار کردن اسرار پنهان مردم، اسباب هتک آبرو و لکه دار شدن شخصیت اجتماعی آنان را فراهم آورد و این اصل را سرلوحه فعالیت های رسانه ای «خبرنامه دانشجویان ایران» قرار خواهیم داد.

چرا که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می فرمایند: ”انی لم اؤمر ان انّقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم“ (کنزالعمال، خ 31597، خ 15035) من امر نشده ام به اینکه از درون مردم جستجو کنم و درون و باطن آنان را وا کاوم. از سویی دیگر قرآن کریم نیز صریحاً امر به خودداری از تجسس و دخالت در حریم خلوص افراد می دهد: ”و لا تجسسوا“ (حجرات، 12) و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله همچنین در نهی از ورود در حریم خصوصی زندگی مردم می فرمایند: ”لا تتبعوا عثرات المسلمین فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته یفضحه“ (اصول کافی، ج 2، ص355) در پی افشای حریم خصوصی مسلمانان نباشید چرا که خداوند کسی را که این چنین کند درونش را فاش و او را مفتضح سازد.

منشور اصول بین المللی اخلاق حرفه ای خبرنگاری نیز در این زمینه که به تصویب سازمان های بین المللی و منطقه ای خبرنگاران رسید در اصل ششم خود بر احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی تاکید کرده است: ”بخش مکمل استانداردهای حرفه ای خبرنگار همانا احترام به حق اشخاص در حفظ اسرار محرمانه و حرمت انسانی شان بر پایه موارد موجود در قانون بین المللی و قوانین ملی از جمله حمایت از حقوق و آبروی دیگران و منع افترا, بهتان و لطمه به حیثیت و آوازه اشخاص است.“ (شکرخواه, 1374, ص 127)

انتقاد سالم و سازنده
در کنار تمامی اصول اخلاقی حرفه ای رسانه ای اسلام، با توجه به اینکه رسالت اصلی خبرنگار و رسانه یعنی انعکاس مسائل و واقعیت های اجتماع و تلاش برای بهبود اوضاع جامعه و کمک به توسعه اجتماعی با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه را نیز همواره مورد تاکید قرار می دهد. «خبرنامه دانشجویان ایران» تلاش می کند متناسب با مصالح و ضروریات توسعه همه جانبه در جامعه اسلامی علاوه بر حفظ حدود و رعایت اصول اخلاقی چنانچه کژی و ناهنجاری مشاهده کند صدای اعتراض خود را بلند کرده و رسالت حرفه ای خود را در اصلاح عیوب به کار بندد.

همانطور که امام صادق علیه السلام بهترین مردم را کسی می دانند که عیوب ایشان را بازگو کنند: ”احب اخوانی من اهدی الی عیوبی“ (مجلسی، 1345، ج 74، ص 272) و البته اگر از روی روشهای انسانی بیان و هدیه انتقاد امکان پذیر نباشد، خبرنگار مسلمان باید صدای خود را نیز به انتقاد بلند کند. ”لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً“ (نساء، 148) خدا دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت، به عیب خلق صدا بلند کند مگر اینکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و دانای به احوال بندگان است.

و معتقدیم اگر اخبار و رسانه مسلمان بتواند صدای خود را به عیب خلق یا عیب حکومت بلند کند و این کار را نکند در فرمایش امام علی علیه السلام زیانکارترین مردم خواهد بود ”اخسر الناس من قدر علی ان یقول الحق ولم یقل“ (غررالحکم و دررالکلم، 2/434) فلذا «خبرنامه دانشجویان ایران» با رعایت تمامی اصول اخلاقی یاد شده و نیز حفظ مصالح و منافع جامعه رسانه ها در جای خود از وظیفه نقادی اش نسبت به فساد در دستگاه های مختلف نیز غافل نمی شود.

تورهای مسافرتی آفری
زاکانی: قیمت بنزین را از ۳۰۰۰تومان به ۱۵۰۰ تومان برمی‌گردانیم +فیلم
زاکانی: جواب پزشکیان و ظریف را پس فردا رودررو می‌دهم
حمله موشکی و توپخانه‌ای حزب‌الله لبنان به نظامیان صهیونیست
قالیباف در برنامه بدون تعارف چه گفت؟
دستور دادستان کل کشور در خصوص آتش‌سوزی در بیمارستان قائم رشت
اطراف اقامتگاه نتانیاهو به دژ نظامی تبدیل شد
موج مهاجرت صهیونیست‌ها و فرار سرمایه‌ها ادامه دارد
عیادت «پورحسینی» از آسیب دیدگان حریق بیمارستان قائم رشت
قالیباف هم پاسخ ظریف را داد
واکنش دختر قالیباف به ماجرای سیسمونی در تلویزیون؛ جرم است که من دختر ایشان هستم؟
برگزاری اربعین شهدای خدمت در مصلی امام خمینی(ره) تهران
افتتاحیه سومین نمایشگاه دستاوردهای دولت مردمی شهید جمهور +عکس
واکنش معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور به سخنان ظریف
صفحات خورشیدی را فراموش کنید، جلبک‌ها می‌آیند!
زلزله کاشمر ۱۲۰ مصدوم و ۴ فوتی داشت
پیروزی ترکیه مقابل گرجستان با درخشش گولر
ظاهر عجیب هوادار ترکیه‌ای در ورزشگاه دورتموند
محورهای دیدار «اولیانوف» با نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی
تصویب کلیات سندملی، تأسیس سازمان و تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی
پزشکیان: مقابل کسانی که زور می‌گویند کوتاه نخواهم آمد
قالیباف: شایسته‌سالاری اساس تصمیم من خواهد بود
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top