گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود جزوه معماری کامپیوتر دکتر زرندی دانشگاه امیرکبیر
 • دانلود جزوه درس فیلتر و سنتز دکتر خلج دانشگاه علم و صنعت
 • دانلود جزوه اصول نگهداری و تعمیر نوین پالایشگاه اصفهان
 • دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱
 • دانلود جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر جوهرزاده دانشگاه تهران
 • دانلود رایگان جزوه درس بررسی سیتم های قدرت دکتر شهرتاش دانشگاه علم و صنعت
 • دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف
 • دانلود رایگاه جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف
 • دانلود جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف
 • دانلود جزوه درس ریاضی ۲ صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد
  کتاب مربوط به موتورهای احتراق داخلی پیشرفته
 • حل المسائل دینامیک ماشین مارتین فارسی
 • کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان فنی مهندسی
 • نمونه سوال شیمی تجزیه ۱
 • کتاب مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته
 • دانلود رایگان جزوه ترمودینامیک پیشرفته پراسنیتز
 • تمرین امتحانی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته – حساب تغییرات
 • کتاب زبان اصلی حساب تغییرات
 • کتاب الستیسیته مارتین صد
 • کتاب زبان اصلی تحلیل سر و صدا و ارتعاش وسیله نقلیه کمتر از یک دقیقه
 • کتاب مربوط به روش اجزای محدود
 • حل المسائل کتاب strang Gilbert Strang
 • جزوه مکانیک ضربه از مهندس شاهرخ حسینی هاشمی دانشگاه علم و صنعت
 • حل المسائل کانتینیوم لای (فصل دوم ۲)
 • دانلود جزوه روش تحقیق دکتر سپهر یگانه
 • تورهای مسافرتی آفری