تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/11/10 - 12:32
کد خبر: 224837

رحیم‌پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل؛

انقلابیون واقعی طومار رژیم پهلوی را پیچیدند/ اگر تعامل معنویت و عقلانیت تعریف نشود فعالیت‌های تشکیلاتی ناقص می‌شود

انقلابیون واقعی طومار رژیم پهلوی را پیچیدند/ اگر تعامل معنویت و عقلانیت تعریف نشود فعالیت‌های تشکیلاتی ناقص می‌شود

همچنین جناح دیگری بوجود آمد که این ها با شعار نقد اسلام سنتی و باز تعریف و احیای مجدد اسلام شروع به فعالیت کردند که این گروه نیز به دلیل این که تعریف صحیحی از اسلام سنتی نداشتند، نتوانستند در صدر انقلابیون قرار بگیرند.

خبرنامه دانشجویان ایران: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: چنانچه ما مدعی عقلانیت باشیم؛ اما به هیچ وجه اثری از خلوص و عشق و ایمان وجود نداشته باشد، انقلابی گری تنها یک شعار و دروغ بزرگ است و اساساً انقلابی گری بدون روح ایثار و جهاد بی معناست.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسن رحیم پور ازغدی استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، شنبه شب در جمع دانشجویان حاضر در پانزدهمین اردوی آموزشی – تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد مقدس پیرامون انقلابی‌گری در ساحت دانشگاه به سخنرانی پرداخت.

رحیم پور ازغدی با طرح این سوال که انقلابی گری  در ساحت دانشگاه و عطف آن به عنصر معنویت و عقلانیت دارای چه مولفه هایی است و از چه زاویه ای باید به آن نگریست، گفت: اگر نحوه تعامل معنویت و عقلانیت یا معرفت درست تعریف نشود، یک آدم یک بعدی و ناقص العضو در فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی - انقلابی خواهیم بود.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

وی افزود: معنویت بدون عقلانیت گاهی به مفاهیم شبه معنوی و مضر تبدیل می شود. در اثر افراطی‌گری معنوی به اسم معنویت، فعالیت های نامعقول و حتی نامشروع بسیاری صورت می گیرد. در دنیا انواع معنویت‌های انحرافی، قلابی، افراطی و تفریطی مدعی معنویت هستند.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه معنویتی که در تقابل با معرفت صحیح باشد معنویت درستی نخواهد بود، گفت: معنویت به معنای فرار از صحنه، فرار از مسئولیت، دور زدن مسئولیت و مقدس نمایی به جای پذیرش امر مقدس نیست. از طرف دیگر اگر مدعی عقلانیت و معرفت باشیم اما اثری از معنویت و خلوص و عشق و ایمان و آمادگی برای فداکاری و ایثار نباشد، انقلابی گری  یک شعار و یک برچسب دروغ و تقلبی است.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه اساسا انقلابی گری بدون روحیه ایثار و فداکاری و جهاد معنا ندارد افزود: معنویت باید به معنای خلوص و وفا و ایمان و آمادگی برای فداکاری باشد. باید بدانیم در چه راهی فداکاری می کنیم، باید بدانیم که این معنویت در چه مسیری است و چه نتایجی دارد.

وی با طرح این سوال که چه زمانی مفهوم انقلاب و انقلابی گری مطرح می‌شود، افزود: وقتی به این نتیجه می رسیم که وضع موجود اشکالاتی دارد و باید اصلاحاتی صورت بگیرد، با همین شعار، جریان های ضدمردمی و ضدایرانی و ضددین و هم جریان های دینی و مردمی وارد صحنه شدند. حتی آنهایی که به انقلاب مشروطه خیانت کردند و کشور را به انگلیسی ها فروختند و سلطنت قاجار را به سلطنت پهلوی تبدیل کردند شعارشان همین‌ها بود. همه کسانی که به کشور و به ایران خیانت کردند ادعایشان این بود که می‌خواهند ایران را مدرن کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مدرن شدن از زمان مشروطه و قبل از آن، به عنوان یک پیام انقلابی در ایران مطرح شد ولی نتیجه انقلاب نو و نوگرایی تحت عنوان پیشرفت و مدرنیته و امثالهم وقتی که در کنار آن نه معنویت بود و نه عقلانیت، نتیجه‌اش خیانت شد.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

وی با اشاره به اینکه دانشجویان باید بدانند که چه خطاها و چه خیانت‌هایی در گذشته رخ داده است، گفت: با همین شعارها، چه فدارکارانی در غربت مطلق تلاش کردند که مقابل این انحرافات بایستند و در عین حال کشور را وارد پروژه پیشرفت کنند. پیشرفتی که با معیارهای اسلامی و مردمی و با مصالح ایرانی شکل بگیرد، درواقع همان پیشرفت اسلامی- ایرانی.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه جریان های وابسته به استبداد و استکبار در ایران، شعار پیشرفت و انقلاب و مدرن شدن می دادند، گفت: جریان‌هایی که مخالف اینان بودند، به دو دسته تقسیم می شدند، اولی، جریان های منتقد پهلوی بودند. این‌ها جزء گروه های مخالف شاه و پهلوی بودند اما خودشان در مبنا تفاوتی با رژیم پهلوی نداشتند و بیشتر دعواها مصداقی بود و نه مفهومی؛ جریان های منتقد رژیم پهلوی قبل از انقلاب یک عده جریان های مذهبی بودند که مسلمانانه وارد مسائل می شدند و یک عده جریان هایی بودند که ممکن است شخصا مسلمان بودند، اما مسلک سیاسی شان در دوره شاه و پهلوی مسلک اسلامی نبود.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

رحیم پور ازغدی افزود: در گذشته احزاب فاشیسم در ایران وجود داشت که طرفدار هیتلر بودند و معتقد بودند ایران باید متعهد و وابسته به آلمان باشد و پیشرفت کند. برخی می گفتند ایران باید وابسته به غرب و انگلیس و آمریکا باشد و برخی دیگر می گفتند باید وابسته به روسیه و شوروی و کمونیست ها بشویم.

رحیم پور ازغدی با اشاره به برخی اقدامات منافقانه در زمان رضاخان، گفت: به او گفتند برای فریب مردم و علماء هیئت عزاداری راه بیاندازد، چرا که زمان مشروطه به بعد مذهب تضعیف شده بود. وی ادامه داد: اول هیئت راه انداختند و بعد که رضاخان به پادشاهی رسید، عزاداری امام حسین(ع) ممنوع شد، بعد اعلام کردند تمام زنان باید بی‌حجاب بشوند، چرا که ما می خواهیم پیشرفت کنیم!

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: رژیم پهلوی در جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسید که باید اربابش را عوض کند، یعنی آماده بشود که اگر انگلیس‌ها شکست خوردند و آلمان پیروز شد، زمینه داشته باشد که به آلمان و هیتلر بگوید که ما قبل از اینکه شما پیروز میدان بشوید از شما طرفداری می کردیم.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

رحیم پور ازغدی در ادامه و در تبیین و تفسیر جناح های دوره بعد از رضاخان، تصریح کرد: گروه هایی از روشنفکران متدین در ایران بوجود آمدند که می‌گفتند اسلام را باید با مفاهیم علم تجربی نزدیک کرد و نشان داد اسلام علمی و تجربی است، این ها در مقابل گروه هایی بوجود آمدند که دین را خلاف مفاهیم علمی و تجربی می‌دانستند، در واقع گروه منسوب به اسلام علمی شاید با هدف مقدس پا به عرصه گذاشتند، اما روش و رویکرد صحیحی نداشت.

وی بیان کرد: همچنین جناح دیگری بوجود آمد که این ها با شعار نقد اسلام سنتی و باز تعریف و احیای مجدد اسلام شروع به فعالیت کردند که این گروه نیز به دلیل این که تعریف صحیحی از اسلام سنتی نداشتند، نتوانستند در صدر انقلابیون قرار بگیرند.

رحیم پور ازغدی در اردوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

رحیم پور ازغدی با اشاره به وقوع بزرگ‌ترین هولوکاست تاریخ در ایران، گفت: چرچیل می‌گوید اگر ایران و نفت ایران نبود، ما دو جنگ را شکست خورده بودیم. جنگ اول، همان جنگی است که انگلیسی‌ها قبل از آن نصف مردم ایران یعنی از بین بیست میلیون جمعیت حدود ده میلیون جمعیت را از گرسنگی، به کشتن دادند. چرا که هرچقدر غذا و نان و غیره بود، برای سربازانشان بردند. بعد رضا خان را برداشتند و پسرش را جای او گذاشتند، در واقع تاریخ مصرفش برای آنها تمام شده بود.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه تفاسیرکاملا متناقضی از مدرنیته وجود دارد ادامه داد: برای مدرن و مدرنیته بیش از صد معنا آورده اند و تفسیر کرده اند و خیلی از این تفاسیر با همدیگر همخوانی ندارد. سنت و مدرن یک تقسیم تبلیغاتی است و یک تبیین دقیق منطقی و فلسفی از آن ارائه نشده است.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: اگر منظور از مدرنیته و مدرن شدن پیشرفت است، پیشرفت هم در فرهنگ دینی و هم در فرهنگ ضددینی وجود دارد، ولی دو نوع معنا می شود. اصلا پیشرفت و مدرنیته ای که چپ‌ها یعنی سوسیالیسم تعریف می‌کنند با راست‌ها یعنی لیبرالیسم اساسا متفاوت است.

وی با اشاره به حوادث شهریور 1320 گفت: تا آن موقع نگاه حکومت به دین مشخص و شفاف است. خیلی التقاطی و پیچیده نیست چون رسما رضاخان روحانیون را خلع لباس و زنان را کشف حجاب کرد و روضه امام حسین(ع) را ممنوع کرد و واضح است که می‌خواهد ریشه مذهب را بزند و البته شکست می‌خورد و بعد از آن خط نفاق شروع می‌شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تنها انقلابیون واقعی بودند که سرنوشت جنگ عقاید را رقم زدند و طومار رژِیم پهلوی را پیچیدند.

رحیم پور ازغدی در پایان در پاسخ سئوال دانشجویی مبنی بر این که چرا از میان انبوه جناح های مبارز، تنها یک جناح سکّان دار حکومت شدند، تصریح کرد: امام خمینی(ره) به وعده هایش مبنی بر این که روحانیون حق تصرف در پست های سیاسی ندارند، پای بند بود و بنابر همین اصل امثال بازرگان و بنی صدر به قدرت رسیدند، و این روال ادامه داشت تا زمانی که امام اصل نظام و انقلاب را در خطر انحطاط و نابودی دید و به ناچار مجبور به تغییر رویّه شد.

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
ترامپ قلاده به گردن بایدن انداخت! +عکس
دعوت آحاد مردم برای حضور در پای صندوق رای در ۱۱ اسفند۱۴۰۲
هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس
گزارش سازمان ملل در مورد تجاوز سربازان اسرائیل به زنان و دختران فلسطینی
خانوادگی پرچم به دست بگیرید و چشم دشمن را کور کنید
هشدار شدیداللحن چین به آمریکا!
کار عجیب دیگر از ترامپ!
بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در حمایت از فهرست جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
هشدار جدی هواشناسیبرای ۵روز آینده ؛ برف و باران کشور را فرا می گیرد
توجیه زلنسکی برای لغو انتخابات
هیئت رژیم صهیونیستی امروز به پاریس می‌رود
هنگام خرید کانتینر دست دوم به چه نکته‌هایی دقت کنیم؟
خبر مهم رئیس سازمان انرژی اتمی
افزایش حمایت از نخست وزیر هلند برای دبیرکلی ناتو
فرزین‌فرد: امروز انتخابات از اصلی ترین دغدغه‌های جنبش دانشجویی است
قطعا جهان اسلام برای غزه عزادار است +فیلم
سوال رهبر انقلاب از سران کشورهای اسلامی +فیلم
با شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی آشنا شوید!
راهنمای سفر با تور ارمنستان سلام پرواز
عایق رطوبتی محبوب: راهنمای انتخاب، خرید و قیمت ایزوگام
راهنمای خرید دندونی سگ؛ هم سرگرمی هم سلامتی!
آزمون رشته های شناور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ برگزار شد
جایزه «نکست» پرچم فناوری کشور را به اهتزاز درآورد
اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه دافوس ارتش +عکس
اعلام آمار دریافت کارت ورود به جلسه کنکورهای ارشد و دکتری ۱۴۰۳
نخستین جشنواره فرهنگی دانشگاه تهران +عکس
از سرگیری پذیرش دختران در دانشکده‌های پزشکی افغانستان
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی شهید چمران اساتید
نحوه خدمت‌رسانی پلیس گذرنامه به نخبگان ایرانی
پاسخ رئیس دانشگاه شهید منتظری مشهد به گلایه دانشجویان از وضعیت غذا+ عکس
دانشگاه‌ها مراجع خوبی به منظور کمک به مردم برای انتخاب درست هستند
کسر بودجه ۱۳۷ میلیارد شیکلی کابینه نتانیاهو
فهرست جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت منتشر شد
برگزاری جشنواره علمی شهید چمران در دانشگاه تهران
مشارکت مردم در انتخابات دغدغه اصلی جریان های سیاسی باشد
سقف سنی روسای دانشگاه‌ها به ۷۰ سال افزایش یافت
نظرسنجی ها حاکی از افزایش مشارکت است
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top