تاریخ انتشار: چهارشنبه 1402/06/29 - 09:25
کد خبر: 482247

نگاهی بر سفر رئیس جمهور به نیویورک؛

رئیسی: استفاده از زبان زور علیه ملت ایران ابزاری کارآمد نیست

رئیسی: استفاده از زبان زور علیه ملت ایران ابزاری کارآمد نیست

بیشـترین پول و سـلاح بـرای ادامه جنگ و درگیری بین اوکراین و روسـیه از سوی آمریکا داده شده اسـت. همانند هزینه ای که در افغانسـتان خرج کردند. مالیـات مردم آمریکا خرج پر کردن جیـب کارخانجات اسلحه سازی برای جنگ افروزی شده است.

به گزارش گروه بین الملل «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیدابراهیم رئیسی کـه بامداد دوشنبه (۲۷ شهریور) در صدر هیئتی سیاسی و برای شرکت در هفتاد وهشتمین مجمع عمومی سـازمان ملل متحد عازم نیویورک شـده بود، شـب گذشـته در صحن عمومی این سازمان سـخنرانی کرد.

رئیسی برای دومین بار در دولت سیزدهم و با بدرقه حجت الاسـلام قمی نماینـده رهبری، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و نیز جمعی از وزرا و اعضای هیئت دولت وارد خاک آمریکا شد. رئیس جمهور در نخستین روز از حضورش در نیویورک، پنج دیدار با دبیرکل سـازمان ملل متحد و رؤسای جمهور الجزایر، قرقیزسـتان، قزاقسـتان و کرواسی داشـت و در ادامه، در سه نشست هم حضور پیدا کرد.

ایران در مسیر حرکت به سوی اعتماد سازی بین المللی

رئیس جمهور ایران در نخسـتین برنامه سفر خود به نیویورک گفت وگویی رودررو با مدیران ارشد رسانه های آمریکا برگزار کرد و به سؤالات مختلف آنان پاسخ داد. در این نشست مدیران ارشد رسانه هایی مانند «ان بی سی»، «وال اسـتریت ژورنـال»، «واشنگتن پسـت»، «نیوزویـک»، «پولیتیکو»، «رویترز» و «ان بی سی» حاضر بودند. به گفته ایرنا، سـردبیران رسـانه های آمریکایی پرسـش هایی در زمینه های آزادسـازی اموال بلوکه شـده ایران، تبادل زندانیان میان تهران واشـنگتن و احتمال توافق هایی دیگر بین ایران و آمریکا، آینده روابط منطقه ای ایران با همسایگان خود ازجمله مصر، بحرین، امارات و عربستان را مطرح کردند.

رئیسی درباره موضوع آزادسـازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنیـن تبـادل زندانیان، بـا بیان اینکـه این اموال بلوکه شـده متعلق به مردم ما بـوده و در جهت رفع نیاز آنان نیز اسـتفاده خواهد شـد، تبادل زندانیان میـان ایران و آمریکارا اقدامـی بشردوسـتانه توصیـف و عنـوان  کرد «قطعا هر گامی در راسـتای عمل به تعهدات برداشـته شـود، برای ما اعتمادساز خواهد بود». رئیس جمهور درباره مذاکرات برجام، نقـض مکرر تعهـدات از جانب آمریکایی هـا را موجب ایجاد فضای بی اعتمادی در مذاکرات دانسـت.

وی به موضوع اتهام زنی های مکرر به جمهوری اسـلامی ایران درباره فروش سلاح به روسـیه در جنگ اوکراین هم ورود کرد و بیان کرد که بـا وجود اعلام آمادگی ایران برای پذیرش اسـناد متقن در این زمینه تاکنون هیچ سندی از سوی اوکراینی ها ارائه نشده است. پس از آن، ظهر دوشـنبه به وقت محلی بود که رئیسی در ادامه برنامه های نخسـتین روز سـفرش به مقر سازمان ملل، دیداری بـا «زوران میالنوویـچ»، همتای کروات خود داشـت و در جریـان این گفت وگـو بر تمایل جمهوری اسـلامی ایران برای گسـترش روابط سیاسـی، اقتصادی و تجاری با کرواسی تأکید شـد.

دیدار با روسای جمهور

رئیس جمهور کرواسی هم در این دیدار با اشـاره به عضویت کشـورش در پیمان ناتـو و اتحادیه اروپا تأکید کرد که باوجود این همواره تلاش مان بر این بوده که سیاست های مستقل اتخاذ و از آن پیروی کنیم. رئیسی در ادامه دیداری با رئیس جمهور همسـایه شمال ایران یعنی قزاقسـتان داشـت و در رایزنی با قاسم جومارت توقایف، «همسایگی دو کشـور از طریق دریای خزر و عضویت در سـازمان شـانگهای را زمینه مناسـبی برای توسعه روابط دو کشـور دانسـت».

رئیس جمهور این را هم عنـوان کرد که افزایـش تبادل کالا بین ایران و قزاقسـتان، چـه از طریق دریا و چـه از طریـق راه آهن به نفع دو ملت و کشـورهای منطقه اسـت و باید گام های مؤثرتری برای تسریع در تحقق این هدف برداشته شود. رئیس جمهور قزاقستان هم در این دیدار با اشاره به ظرفیت های گسـترده موجود در دو کشـور، ایران را شریک راهبردی و دوسـتی صمیمی برای قزاقسـتان ارزیابی کرد و با اسـتقبال از افزایش تبادل کالا بین دو کشور، به ظرفیت های بسـیار مناسب ترانزیتی ایران اشـاره و علاقه مندی کشورش را برای تسریع در اجرائی شدن توافقات دو کشور اعالم کرد.

در دیدار سـوم، نوبت به گفت وگوی رئیسی با «عبدالمجید تبون»، رئیس جمهور الجزایر رسـید که طرفین بر ارتقای روابط میان دو کشور، تسریع پیشـبرد اهداف مشترک، گسترش سطح همکاری هـای دوجانبـه و توسـعه روابط در ابعـاد مختلف اقتصـادی و سیاسـی تأکیـد کردند. دیـدار چهارم رئیسی، بعدازظهر دوشـنبه به وقـت محلی (نیویـورک) و با «صادیر جپـاروف»، رئیس جمهور قرقیزسـتان در هتـل محل اقامت او انجام شـد که رئیس جمهوری ایران بـا رویکردی اقتصادی نسبت به اهمیت اقدام سریع برای رفع موانع توسعه مناسبات ایران و قرقیزستان، تأخیر در تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور به عنوان موانع توسعه تجاری دوجانبه و فعال شدن سریع این کمیسیون نکاتی را به همتای قرقیزی خود گوشزد کرد.

پـس از ایـن چهـار دیدار، رئیسـی دو نشست مجـزا با «اندیشـمندان سیاست خارجـی آمریکا» و نیز «شـیعیان آمریکایی» داشت. در نشست نخست (با اندیشمندان سیاست خارجـی آمریکا)، رئیسـی نکاتـی درباره موضـوع مذاکرات، اعتراضات سـال گذشـته و جنگ اوکراین مطرح و تصریح کرد که «آمریکا باید تاکنون فهمیده باشـد که اسـتفاده از زبان زور چـه در قالب تحریم چـه به صورت تهدید علیـه ملت ایران، ابزاری کارآمد نیست؛ البته قضاوت ما بر اساس اقدامات خواهد بـود و آنچه می تواند موجب جلب اعتماد ما شـود، تغییر این رفتار زورگویانه و عمل براساس تعهدات خواهد بود که آمریکا تاکنون در این زمینه موفق نبوده است».

دیدار با گوترش

رئیـس دولت سـیزدهم در این دیدار در پاسـخ به سؤال دیگـری درباره جنگ اوکراین، مانند نشست با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی، هرگونه ادعایی دال بر در اختیار قراردادن سلاح از طرف ایران به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین را عاری از حقیقت دانسـت و این را هم متذکر شـد که «ما با جنـگ مخالفیم و بـرای میانجی گری به منظـور پایان دادن به آن نیز اعـالم آمادگی کرده ایم؛ اما مالیـات مردم آمریکا خرج جنگ افروزی و پرکردن جیب کارخانجات اسلحه سازی از محل فروش اسـلحه در این زمینه می شـود».

پس از آن جمعی از اعضای هیئت امنای جامعه شـیعیان آمریکا با حضور در هتل محل اقامت رئیس جمهوری اسـلامی ایران، نشست دوم را با رئیسی رقم زدند. رئیسی در این دیدار بر اعلام آمادگی دولت جمهوری اسـلامی ایران برای افزایش همکاری ها با سـازمان شـیعیان آمریـکا، به ویـژه در حوزه های اجتماعی، پزشـکی، بهداشتی و فرهنگی تأکید داشت. حسن ختـام برنامه های رئیسـی در روز اول سـفرش به نیویورک، دیدار و گفت وگو با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد بود.

رئیسـی در این دیدار دفتر یادبود سازمان ملل را هم امضا کرد. رئیس دولت سـیزدهم در دیدار با گوترش، به انتظارات مردم از سازمان ملل درباره جلوگیری از زیاده خواهی سلطه طلبان که ازجمله انتظارات مردم از سازمان ملل است، ورود کرد و با بیان اینکه جنگ افروزی طبیعت قدرت های بزرگ اسـت، اقدامات این سـازمان برای جلوگیری از این رویه های خطرنـاک و مخل صلح و ثبات جهانـی را ضروری خواند و بر آمادگی ایران در مشـارکت برای گسـترش صلـح و امنیت در جهان و جلوگیری از ظلم به ملت ها تأکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد هم در این دیدار ضمن ابراز علاقه مندی به توسـعه همکاری ها بین سازمان ملل و جمهوری اسلامی ایران، از ایجاد تحولات مثبت در مناسبات ایران و عربستان به عنوان دو کشور اثرگذار بر ثبات منطقه استقبال کرد.

مالیات مردم آمریکا کجا می‌رود؟ 

رئیس جمهور گفت: بیشـترین پول و سلاح برای ادامه جنگ و درگیری بین اوکراین و روسـیه از سوی آمریکا داده شده، همانند هزینه ای که در افغانستان خرج کردند. مالیات مردم آمریکا خرج پر کردن جیب کارخانجات اسلحه سازی برای جنگ افروزی شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه برنامه های سفر به نیویورک، در دیدار جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا با اشاره به جنگ روسیه گفت: جمهوری اسـلامی ایران با جنگ مخالف است، و برای میانجیگری و پایان جنگ بین روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرده ایم.

وی افزود: بیشـترین پول و سـلاح بـرای ادامه جنگ و درگیری بین اوکراین و روسـیه از سوی آمریکا داده شده اسـت. همانند هزینه ای که در افغانسـتان خرج کردند. مالیـات مردم آمریکا خرج پر کردن جیـب کارخانجات اسلحه سازی برای جنگ افروزی شده است. رئیسی درباره تبادل زندانیان هم گفت: واژه گروگان گیری برای زندانیان آمریکایی واژه درسـتی نیسـت. تمام افراد زندانـی در ایران دارای اتهاماتی بـوده اند و مرتکب جرم شدند.

مجمع عمومی سازمان ملل/ خون مظلوم پایمال نخواهد شد و دامان ظالم را خواهد گرفت

رئیسی در بخشی از سخنرانی خود در مجمع عمومی گفت: قرآن کلام خداوند و کتابی است که انسان را به عقلانیت، معنویت، عدالت و اخلاق و حق‌باوری دعوت می‌کند؛ سه رکن اساسی در قرآن کریم توحید، عدالت، کرامت انسانی است که تأمین‌کننده سعادت بشر است. مگر قرآن چه فرموده است که کینه‌های مستکبرین و ارباب قدرت و ثروت را برانگیخته است؟

وی افزود: قرآن می‌فرماید: ای بشر! ستم و تفرقه را نپذیر با این رهنمود می‌توان جهانی از کرامت و عظمت ساخت. قرآن از وحدت بشر می‌گوید و اینکه همه ساکنان زمین همچون خواهر و برادر و از یک پدر و مادر هستند. قرآن انسان را نماینده خداوند و زن و مرد را با وجود تفاوت‌های طبیعی، مکمل یکدیگر و مساوی در محضر خداوند می‌داند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: قرآن از حریم خانواده دفاع می‌کند و کودک را امانت خداوند می‌داند.وفای به عهد و پیمان، راستگویی و امانتداری، صداقت در مراودات و معاملات، خدمت به محرومان و مبارزه با فقر و فحشا و بی‌عدالتی و تبعیض، آری این‌ها محتوای قرآن شریف است.

رئیسی با طرح این سؤال که آیا این نخستین بار است که کلمات خداوند را می‌سوزاند و گمان می‌کنند که صدای ملکوت را برای همیشه قطع کرده‌اند؟، گفت: آیا نمرود و فرعون و قارون بر ابراهیم و موسی و عیسی پیروز شدند؟

وی افزود: قرآن توهین به عقاید و باورها را منع کرده است و احترام به ابراهیم و موسی و عیسی را احترام به وجود رسول خدا حضرت محمد (ص) می‌داند. رئیسی افزود: این مفاهیم وحدت‌بخش و تعالیم متعالی و الهام‌بخش، انسان‌ساز، جامعه‌ساز، تمدن‌ساز برای جوامع بشری هرگز نمی‌سوزد، ابدی است تا زمین، زمین است و تا زمان، زمان، باقی است، آتش توهین و تحریف، حریف حقیقت نخواهد شد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر این باور است که نباید اجازه داد شرق و غرب جدیدی شکل بگیرد. لکین کریدورهای تجاری، تنزل درجه کشورها از متحد به وابسته، ممانعت از رشد اقتصادی کشورهای مستقل و ایجاد جنگ‌های نیابتی در آسیا و اروپا، بخشی از این زنجیره شوم است، طنز ماجرا آن است که این اقدامات را به اسم دفاع از دموکراسی مطرح می‌کنند، اما همه جهان از جمله ملت‌های ما در غرب آسیا معنای واقعی دموکراسی غربی را لمس کرده‌اند و می‌دانند که صرفا اسم رمزی برای کودتا، اشغالگری و جنگ است.

گزارش از محمد جهاد

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
نرم افزار مدیریت آموزش شاهوار، ناجی مدیران موسسات
سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
۵ روش خانگی و فوری لوله بازکنی شهرک غرب
کودکان از چند سالگی باید زبان یاد بگیرند؟
گن‌های بعد از جراحی گامی ضروری برای مراقبت پس از عمل
دختر خانم‌های شیک پوش چه ساعت مچی‌ای به دست می‌کنند؟
عروسک‌ها در برابر تکنولوژی و تب همستری
آیا می دانید بهترین قالیشویی کجاست؟
آجر قرمز چیست؟ انواع نمای ساختمان با آجر قرمز + ۵ مزایا و معایب
فینال جام حذفی در آزادی و با VAR برگزار می‌شود
چرا پزشکیان راه فرار از روحانی ندارد؟
اعترافات عجیب خداداد عزیزی در آنتن زنده +فیلم
شرط کاخ سفید برای عضویت اوکراین در ناتو
چند انتقاد از مناظره اول که قابلیت اصلاح دارد
هفت اتفاق مناظره اول که در دنیا کم‌نظیر بود
آمریکا بزودی فروش ۵۰ جت اف ۱۵ به اسرائیل را اعلام می‌کند
اتهام قتل در حادثه آتش‌سوزی بیمارستان رشت
پژمان بازغی مجری تلویزیون شد
اطلاعیه مهم دفتر رهبر انقلاب درباره برخی نقل قول‌های غیر مستند از ایشان
جان باختن ۱۱ زائر ایرانی در عربستان
مردم از اولین مناظره انتخاباتی راضی نبودند +فیلم
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top