تاریخ انتشار: سه شنبه 1402/11/24 - 08:38
کد خبر: 496363

پرونده ویژه بررسی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی «شماره نهم»؛

کارنامه عملکرد نمایندگان لرستان/ بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت در مجلس متعلق به کیست؟

کارنامه عملکرد نمایندگان لرستان/ بالاترین و پایین‌ترین آمار مشارکت در مجلس متعلق به کیست؟

در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به بررسی عملکرد نمایندگان مردم استان لرستان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق آمار موجود، میزان فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، بر اساس تعداد مشارکت در رای‌گیری‌ها، ارائه پیشنهادات و نیز حضور در مشروح مذاکرات مجلس محاسبه شده و به عنوان شاخص فعالیت ایشان در نظر گرفته شده است. ملاک ارزیابی صورت گرفته سامانه شفافیت آرا shafanama.ir است.

در ابتدا ضمن معرفی اسامی نمایندگان راه‌یافته دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از استان لرستان ، نمایندگانی که در سامانه شفافیت عضویت دارند بررسی خواهد شد، افرادی که در گزارش عملکرد و شمول بررسی‌های انجام شده در این گزارش نامبرده نشده‌اند و حضور ندارند، در سامانه فوق الذکر عضویت ندارند.

رتبه‌بندی نمایندگان

عباس گودرزی نماینده شهر بروجرد ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1888 مورد عملکرد عباس گودرزی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 87 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 13 درصد نیز حضور نداشته‌اند. گودرزی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1651 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1162 رای موافق، 276 رای مخالف و 21 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 192 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 75 در بین نمایندگان

مهرداد ویس‌کرمی نماینده شهر خرم‌آباد ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1888 مورد عملکرد مهرداد ویس‌کرمی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 83 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 17 درصد نیز حضور نداشته‌اند. ویس‌کرمی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1566 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1056 رای موافق، 333 رای مخالف و 14 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 163 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 83 در بین نمایندگان

یحیی ابراهیمی نماینده شهر دلفان ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1869 مورد عملکرد یحیی ابراهیمی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 82 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 18 درصد نیز حضور نداشته‌اند. ابراهیمی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1534 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 1148 رای موافق، 183 رای مخالف و 8 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 195 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 86 در بین نمایندگان

حسین گودرزی نماینده شهر دورود ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1578 مورد عملکرد حسین گودرزی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 90 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 10 درصد نیز حضور نداشته‌اند. گودرزی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1414 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 859 رای موافق، 160 رای مخالف و 205 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 190 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 122 در بین نمایندگان

سیدحمیدرضا کاظمی نماینده شهر پلدختر ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1869 مورد عملکرد سیدحمیدرضا کاظمی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 76 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 24 درصد نیز حضور نداشته‌اند. کاظمی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1428 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 989 رای موافق، 201 رای مخالف و 15 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 223 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 130 در بین نمایندگان

مرتضی محمودوند نماینده شهر خرم‌آباد ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1878 مورد عملکرد مرتضی محمودوند ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 85 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 15 درصد نیز حضور نداشته‌اند. محمودوند در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1590 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 824 رای موافق، 133 رای مخالف و 43 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 590 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 162 در بین نمایندگان

فاطمه مقصودی نماینده شهر بروجرد ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1869 مورد عملکرد فاطمه مقصودی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 57 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 43 درصد نیز حضور نداشته‌اند. مقصودی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1070 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 696 رای موافق، 136 رای مخالف و 7 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 231 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 194 در بین نمایندگان

محمد خدابخشی نماینده شهر الیگودرز ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1869 مورد عملکرد محمد خدابخشی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 61 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 39 درصد نیز حضور نداشته‌اند. خدابخشی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1131 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 607 رای موافق، 159 رای مخالف و 18 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 347 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 195 در بین نمایندگان

محمدرضا مبلغی نماینده شهر کوهدشت ( استان لرستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1869 مورد عملکرد محمدرضا مبلغی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 52 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 48 درصد نیز حضور نداشته‌اند. مبلغی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 980 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 553 رای موافق، 78 رای مخالف و 37 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 312 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.
شاخص عملکرد: رتبه 208 در بین نمایندگان

گزارش از عرفان عباسی

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
ترامپ قلاده به گردن بایدن انداخت! +عکس
دعوت آحاد مردم برای حضور در پای صندوق رای در ۱۱ اسفند۱۴۰۲
هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس
گزارش سازمان ملل در مورد تجاوز سربازان اسرائیل به زنان و دختران فلسطینی
خانوادگی پرچم به دست بگیرید و چشم دشمن را کور کنید
هشدار شدیداللحن چین به آمریکا!
کار عجیب دیگر از ترامپ!
بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در حمایت از فهرست جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
هشدار جدی هواشناسیبرای ۵روز آینده ؛ برف و باران کشور را فرا می گیرد
توجیه زلنسکی برای لغو انتخابات
هیئت رژیم صهیونیستی امروز به پاریس می‌رود
هنگام خرید کانتینر دست دوم به چه نکته‌هایی دقت کنیم؟
خبر مهم رئیس سازمان انرژی اتمی
افزایش حمایت از نخست وزیر هلند برای دبیرکلی ناتو
فرزین‌فرد: امروز انتخابات از اصلی ترین دغدغه‌های جنبش دانشجویی است
قطعا جهان اسلام برای غزه عزادار است +فیلم
سوال رهبر انقلاب از سران کشورهای اسلامی +فیلم
با شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی آشنا شوید!
راهنمای سفر با تور ارمنستان سلام پرواز
عایق رطوبتی محبوب: راهنمای انتخاب، خرید و قیمت ایزوگام
راهنمای خرید دندونی سگ؛ هم سرگرمی هم سلامتی!
آزمون رشته های شناور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ برگزار شد
جایزه «نکست» پرچم فناوری کشور را به اهتزاز درآورد
اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه دافوس ارتش +عکس
اعلام آمار دریافت کارت ورود به جلسه کنکورهای ارشد و دکتری ۱۴۰۳
نخستین جشنواره فرهنگی دانشگاه تهران +عکس
از سرگیری پذیرش دختران در دانشکده‌های پزشکی افغانستان
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی شهید چمران اساتید
نحوه خدمت‌رسانی پلیس گذرنامه به نخبگان ایرانی
پاسخ رئیس دانشگاه شهید منتظری مشهد به گلایه دانشجویان از وضعیت غذا+ عکس
دانشگاه‌ها مراجع خوبی به منظور کمک به مردم برای انتخاب درست هستند
کسر بودجه ۱۳۷ میلیارد شیکلی کابینه نتانیاهو
فهرست جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت منتشر شد
برگزاری جشنواره علمی شهید چمران در دانشگاه تهران
مشارکت مردم در انتخابات دغدغه اصلی جریان های سیاسی باشد
سقف سنی روسای دانشگاه‌ها به ۷۰ سال افزایش یافت
نظرسنجی ها حاکی از افزایش مشارکت است
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top