گروه های خبری
آرشیو
 • فعالان دانشجویی در گفتگو با «خبرنامه دانشجویان ایران» مطرح کردند؛
  تصویب FATF موجب تشدید تحریم اقتصادی و بانکی می‌شود/ مجمع تشخیص تحت تاثیر پروپاگاندای دولتی‌ها قرار نگیرد!
  اگرچه برخی از حامیان FATF ولو دیرهنگام، اعتراف کردند که مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکاست و نه لیست سیاه FATF، اما هنوز هم بسیاری از حامیان FATF حاضر نیستند پنبه را از گوش خود درآورده و چشم‌هایشان را باز کنند.
 • وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا تا کنون شرایط برگزاری هیچ گونه اردوی دانشجویی در دانشگاه تهران وجود نداشته است و دانشگاه به دلیل شرایط این ویروس نیز تا کنون مجوز اعزام به هیچ اردویی را صادر نکرده است.
 • سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی گفت:موضوع حفظ سلامت روان جوانان و سربازان مسئله بسیارمهمی است واطلاعاتی درخصوص خودکشی و فرار سربازان به پژوهشگران ودانشجویان و بطورکلی به خارج از نیروی مسلح داده نمیشود و آنچه که اتفاق می افتد کاملا محرمانه نگه داشته میشود.
 • ویژه نامه نشریه سحر منتشر شد +دانلود
  در این ویژه نامه به موضوعاتی پیرامون سالگرد انقلاب اسلامی و درگذشت علامه مصباح یزدی با تیترهایی مانند حباب برجام، ستون استوار انقلاب نور انقلاب در دانشگاه، مصباح انقلاب، مصباح آینده و ... پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «قدم» منتشر شد +دانلود
  روزهای زمستانی که همراه با موضوعاتی مثل شیوع گسترده کرونای انگلیسی و واکسیناسیون است. از طرف دیگر میتوان گفت موضوع انتخابات در این روزها به یک مسئله چالشبرانگیز برای افراد و گروههای سیاسی و غیرسیاسی تبدیل شده است.
 • از شما دانشجویان عزیز انتظار میرود که در این فرصت مغتنمی که در اختیار شما است، خود را هر چه بیشتر به صلاحیتهای علمی و دینی و اخلاقی آراسته کنید و آماده‌ی نقش‌آفرینی شوید، و اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی در این‌باره دارای وظیفه‌ئی سنگین‌تر و البته افتخارآمیزتر است.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته چهارم بهمن ماه
  از تولید گزارش‌های ویژه تا مشکلات ویراستاری +جدول
  همزمان با یکسالگی ورود ویروس کرونا به ایران، تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی در دانشگاه به انتشار نسخه های الکترونیکی نشریات تشکیلاتی خود روی آوردند و دیگر مثل سابق، نشریات به صورت کاغذی چاپ و منتشر نمی شود.
 • رئیس بنیاد امید ایرانیان، پاییندی به ارزش‌های انقلاب و تبعیت از رهبری را از راهبردهای جنبش‌های دانشجویی خواند و ادامه داد: در انقلاب فرهنگی، سهم بی‌بدیل مقابله با گروهک‌ها در ۸ سال دفاع‌مقدس را جنبش‌های دانشجویی برعهده داشتند.
 • نشریه دانشجویی دیدنو منتشر شد +دانلود
  22بهمن مــاه در حیــات تاریخــی و ملــی کشــور و هدایــت سرنوشــت ملــت ایــران بــه ســوی حــق و صــلاح نقــش بزرگــی داشــته اســت. دشــمنان ســعی می کننــد انقــلاب را از یــاد مــردم ببرنــد؛
 • لازم است به همه دوستان تشکلها خدا قوت بگویم و ابراز امیدواری کنم که در سال تحصیلی منتهی به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری بتوانند با همین خلاقیت ها به شکل جدی هم در کمک به مشارکت حداکثری مردم و هم در شکل گیری یک انتخاب خوب برای پیشرفت ایران عزیز بیش از پیش موثر باشند
 • شماره جدید نشریه مدیرانه منتشر شد +دانلود
  خانـواده مهـم تریـن عنصـر اجتماعـات بشـری و خواسـتگاه ظهـور و بـروز فرهنـگ هـای گوناگـون و رشـد و پـرورش انسـان هایـی بـوده اسـت کـه جوامـع بشـری را بـه اوج عـزت یـا حضیـض ذلـت رسـانده انـد. بدون عنصر خانواده نه تنها هویت انسانی بلکه جامعه و بشریت رو به انحطاط میرود.
 • نشریه دانشجویی سپیدار منتشر شد +دانلود
  بطـور ویـژه، اصـل سـوم قانـون اساسـی دولـت را کـه اعـم از قـوۀ مجریـه، قضائیـه و مقننـه میشـود، موظف بـه اسـتفاده از تمـام امکانـات خـود بـرای دسـتیابی بـه مـوارد شـانزده گانه ایـن اصـل کـرده اسـت...
 • نشریه دانشجویی خاورمیانه منتشر شد +دانلود
  شاهد تاثیرات خاص این بحران بر روابط بین کشورها و مسائل مرتبط با آن و نوع جدیدی از رفتار دولت ها در عرصه بین الملل و منطقه می باشیم که شاید نیازمند گذر بیشتر زمان برای ادراک ضوابط و شرایط موجود باشد.
 • نشریه مهاد به مناسبت چهلم علامه مصباح ویژه‌نامه‌ای منتشر کرد +دانلود
  فقـه شـیعی و کام تشـیع و فلسـفه شـیعیان دسـت در دسـت هـم مبانـی حکومـت و نظامـی را تشـکیل می دهند کـه فـارغ از عملکردش مـو لای درز مبانـی اش نمیـرود.
 • نقد و بررسی فنی نشریات دانشجویی/ هفته سوم بهمن ماه
  از صفحه‌آرایی حرفه‌ای تا عدم رعایت قواعد نگارشی +جدول
  البته بودند نشریاتی که در هفته گذشته نیز آخرین نسخه این ترم را منتشر کردند. به همین بهانه و در ادامه گزارش‌های پیشین، 5 نشریه هفته اول بهمن ماه را مورد بررسی قرار دادیم.
 • نشریه دانشجویی «مصباح» منتشر شد +دانلود
  بیایید از همین ابتدا، خیلی رک و راســت کمی با هم صادق باشیم، فرض کنید همهی ما میتوانســتیم قالیچه ای مانند قالیچه حضرت ســلیمان داشــته باشــیم، هر روز از آن مراقبت میکردیم، نمیگذاشتیم خاک بر رویش بنشیند.
 • نشریه دانشجویی «خط بهشتی» منتشر شد +دانلود
  در این شماره که به صورت اختصاصی پرونده زنان بررسی شده است به موضوعات مختلفی از قبیل زنان و حقوق شهروندی،جریان فمینیسم در ایران و ... پرداخته شد.
 • نشریه دانشجویی «ایران۱۴۰۴» منتشر شد +دانلود
  در این شماره به دو موضوعات جنجالی همچون سیلی نماینده مجلس به سرباز و حاشیه های برنامه زاویه که این روزها بسیار خبرساز شدند پرداخته شده است.
 • نشریه دانشجویی «بانو» منتشر شد +دانلود
  شماره اول نشریه دانشجویی بانو در موضوعات مختلف منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی «حنیفا» منتشر شد +دانلود
  رسـانه های بـزرگ نیـز ماننـد هر سـازمان و شـرکتی، نوعــی سیســتم محســوب می شــوند کــه بــرای بهبــود عملکــرد آن، بایــد ســازوکارهای درونــی، فرایندهــای کاری، منابــع ســازمان و بازدهــی آن را بــا روش هــای علمــی مــورد بررســی و تدقیــق قــرار داد. ســازمان...
 • بهمن 57و دهه مبارک فجر و یوم الله 22بهمن تجلی اراده و ایمان ملت شریف ایران بود. آنها مشتاقانه خواهان جمهوری اسلامی بودند و شعار آنها استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. اکنون پس از گذشت چهل و دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد ملت و سرزمینی آزاد و مستقل هستیم که این...
 • ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های ربانی و مقدس بنیان‌گذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره)، نه‌تنها همه فراز و نشیب‌ها را طی کرده و کشور خود را به پیشرفت‌های چشم‌گیر نظامی و علمی و سیاسی رسانده، بلکه به الگویی مناسب برای ملت‌های ستم‌دیده و تحت سلطه جهانی تبدیل شده است.
 • وقتی که بحث رسانه ای و جو عمومی به سمت این رفته است که اگر واکسن بزنیم خیلی از مشکلات حل می شود این موضوع خودش خیلی مورد خطر ناکی است چون هیچ قطعیتی در مورد واکسن ها نیست.
 • نشریه دانشجویی «پلاک ۰۱» منتشر شد +دانلود
  امیدواریـم که با افزایـش آگاهـی عمومی نسـبت به ماهیت حقیقی این شـبکه، مطالبـه مردمی برای تحقق آن افزایش یافته و شـاهد پیشـرفت هر چه سـریعتر آن باشـیم.
 • تشکل‌های دانشجویی این روزها چه می‌کنند؟
  نیم‌خیز اتحادیه‌های دانشجویی برای انتخابات ۱۴۰۰
  دبیرکل تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور با تاکید بر اینکه ورود بسیج دانشجویی به فضای انتخابات نیز این‌طور نیست که بخواهیم به اشخاص مختلف بپردازیم، خاطرنشان کرد: «هفته آینده نشستی را در آبعلی با مسئولان بسیج خواهیم داشت تا چگونگی ورود به حوزه انتخابات را تبیین کنیم.
 • ذکر حرفه‌ای مجری نیز نشان داد که عوامل برنامه، بیش از هر کس دیگری، نسبت به حاشیه‌رفتن برنامه حساسیت دارند؛ مهمان برنامه توسط مجری به محور اصلی برنامه و همچنین آداب گفت‌وگو راهنمایی شد
 • تورهای مسافرتی آفری