گروه های خبری
آرشیو
  • معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: کمیته‌های صیانت از عفاف و حجاب همچنان فعال بوده و در زمینه های مختلف مانند مطالعه و تحقیق و ترویج حجاب و عفاف فعالیت می کنند.
  • عکس::حضور رهبرانقلاب در دانشگاه علم و صنعت سال 67
  • نیـاز ضـروری کشـور بـه تحلیل‌های دانشجـویی؛
    دانشجو تحلیل نکند مسائل کشور قفل می‌شود
    البته پرسش از ایشان در خصوص تنظیم مواضع با رهبری نظام مسبوق به سابق نیز هست که در ذیل به سه مورد آن اشاره می شود که چگونه رهبری نظام راه را برای تحلیل داشتن و تحلیل کردن دانشجویان باز گذاشته و مانع قفل بر انتقاد شده اند.
  • نگاهی به دیدارهای دانشجویی سران سه قوه
  • حاشیه نگاری دانشجویان از ضیافت افطاری رهبر انقلاب/4
  • تورهای مسافرتی آفری