گروه های خبری
آرشیو
 • بررسی جایگاه مسجد در انتقال حس آرامش به انسان
  جادوی مکان در حذف تشویش‌های ذهنی
  نقل است که شیخ الرئیس ابوعلی سینا برای ابوسعید ابوالخیر نوشت: چه لزومی دارد، مردم همه در مسجد اجتماع کنند، با اینکه خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است. هر جا که باشی اگر رابطه‌ات با خدا برقرار باشد، نتیجه خواهی گرفت. وی در پاسخ نوشت: اگر چند چراغ در یک جا روشن...
 • سید مهدی موسوی؛
  نقش حیا در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
  «حیا» و خویشتن‌داری از انجام کار زشت و رفتار ناپسند، امری ارادی و ارزشمند و خوشایند است، انسان کم‌رو گرفتار شخصیت منفی در اجتماع است ولی انسان با حیا دارای متانت و وقار اجتماعی است. و مردم او را به عنوان انسان مثبت و با اراده و با شخصیت می‌شناسند.
 • یادداشتی بر فیلم پنج ستاره؛
  فیلمی تصنعی از اشتغال زنان با روزنه‌ای از شرافت، امید و نشاط
  از نگاهی دیگر نمایش تصنعی حضور «آمیتا باچان» در ایران و ذوق‌زدگی کارگران زن و مردم بسیار به فیلم لطمه می‌زند. آیا امکان استفاده از بازیگری دیدنی در فیلم وجود نداشت؟ آیا نویسنده نیز مثل همین زن‌ها و کارگران هتل عاشق فیلم هندی و آواز هندی بوده است؟
 • تورهای مسافرتی آفری