گروه های خبری
آرشیو
  • کریستالینا جورجیووا مدیر صندوق بین‌المللی پول چهارشنبه شب گفت که این صندوق آمادگی کامل دارد تا برای حل مشکلات مالی به دولت بیروت کمک کند، اما نیازمند یک شریک در داخل دولت است.
  • تورهای مسافرتی آفری