گروه های خبری
آرشیو
منابع آزمون دکتری سراسری
 • دفترچه رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون دکتری ۱۳۹۹
 • دانلود فایل جدول برنامه زمانی مصاحبه آزمون دکتری
 • دانلود دفترچه آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال 96
 • دانلود منابع آزمون دکتری سال 96
 • دانلود جزوه آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال
 • دانلود جزوه سرفصل دروس دکترا مدیریت بازرگانی
 • جزوه زبان عمومی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
 • سرفصل دروس دکترا مدیریت بازرگانی
 • تمام اطلاعات درباره آزمون دکتری سال 95
 • دانلود جزوه استعدادهای تحصیلی در مقطع دکتری
 • دانلود راهنمای آزمون دکتری تخصصی سال 95
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
  وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز - حقوق نفت وگاز
  وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
  وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.
 • منابع آزمون دکتری سراسری- مجموعه کلام
  وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.
 • منابع آزمون دکتری سراسری- مدیریت
  وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.
 • منابع آزمون دکتری سراسری -فیزیک
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری دکتری فیزیک پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری علوم تربیتی (کلیه گرایش ها) پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -علوم اجتماعی
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -علوم جغرافیایی (کلیه گرایش‌ها)
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری علوم جغرافیا (جغرافیای سیاسی، برنامه ریزی روستایی،...
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه روانشناسی
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری مجموعه روانشناسی پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه علوم ارتباطات
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری مجموعه علوم ارتباطات پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -سنجش و اندازه گیری
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته سنجش و اندازه گیری پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -فقه و حقوق خصوصی
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته فقه و حقوق خصوصی پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -حسابداری
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته حسابداری پیشنهاد می شود.
 • منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -باستان شناسی
  بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته باستان شناسی پیشنهاد می شود.
 • تورهای مسافرتی آفری
 • نظرسنجی

  با کدام شیوه‌ی تحصیل در ترم آینده موافق هستید؟

  آموزش حضوری - امتحانات حضوری
  آموزش مجازی - امتحانات حضوری
  آموزش مجازی - امتحانات مجازی
  مشاهده نتایج