گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود زبان عمومی کارشناسی ارشد
 • دانلود جزوه شیوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد
 • دانلود جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار spss 13
 • دانلود فهرست نشریات علمی دارای اعتبار
 • دانلود جزوه کاربرد اکسل در آمار
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته روان شناسی شناختی
  دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی با تاکید بر روان شناسی شناختی از بهمن 1386 آغاز به کار نمود. چهارده پذیرفته شده اولین دوره این رشته با هماهنگی و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از میان شرکت کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد آن سال برگزیده شدند -- روندی که از...
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی دریا
  علم زیست شناسی یکی از رشته های برتر در مجامع علمی در سطح جهان است و به طبع مشاغل مرتبط با گرایش های مختلف علوم زیستی دارای جایگاه ویژه ای در سطوح مختلف در سراسر جهان هستند. شاید این مطلب با اندکی جستجو در دنیای اینترنت بسادگی قابل درک است. اما متاسفانه در کشور...
 • دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار
  علم آمار کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه وتحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد. آمار گران با بکار بردن دانش ریاضیشان در طراحی مطالعات وتحقیقات؛ جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ؛ و تفسیر نتایج ؛ در پژوهشهای علمی شرکت میکنند.
 • دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم اطلاعات و دانش شناسی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان علوم اطلاعات و دانش شناسی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه زیست شناسی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زیست شناسی شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی گیاهی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زیست شناسی گیاهی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه علوم زمین
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه علوم زمین آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه آمار
  دانشجویان مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل نیازمند آگاهی از منابع مورد نیاز درسی برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند و همواره آگاهی از فهرست این منابع یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مقطع کارشناسی است.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی پلیمر
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مهندسی پلیمر آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه شیمی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه شیمی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه فیزیک
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه فیزیک آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه فتونیک
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه فتونیک آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -ریاضیات و کاربردها
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی ریاضیات و کاربردها آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • تورهای مسافرتی آفری