گروه های خبری
آرشیو
  • پرونده| جدال الگوهای توسعه از نگاه دانشگاه/ بخش اول
    آن سوی توسعه کجاست؟
    در مقام عمل نیز با هم نشینی «عدالت و توسعه»، برای اکثر جنبشهای جهانی آشکار شده است الگوی توسعه نولیبرال، تنها گزینه ممکن نیست، بلکه بدیل های فراوانی وجود دارد که فعالان بر جنبش های جهانی آنها را مطرح ساخته اند. این بدیل ها با تکیه بر با شعار «دنیای دیگری ممکن است،...
  • تورهای مسافرتی آفری