گروه های خبری
آرشیو
باشگاه نشریات
 • اولین نشریه دانشجویی بعد از نوروز منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «نقطه سرخط» منتشر شد.
 • نشریه صوتی بهشتی سلام منتشر شد+ صوت
  نشریه صوتی بهشتی سلام منتشر شد. این نشریه صوتی؛ نشریه صوتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد.
 • گزارش مقایسه‌ای و جالب یک نشریه دانشجویی؛
  نحوه مقابله کشورها با «ویروس سیاسی» +دانلود
  دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ضمن راه اندازی یک تیم تحقیقاتی دانشجویی با مقایسه سیاست گذاری های چند کشور که با کرونا درگیر بودند و تعداد مبتلایان مشابهی داشتند، به خروجی و نتایج جالبی دست پیدا کردند.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «جلوه » منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «جلوه » منتشر شد.
 • بررسی نشریات دانشجویی در تعطیلات نوروز؛
  نگاهی متفاوت به تیترهای «کرونایی» نشریات دانشجویی در نوروز ۹۹
  بررسی نشریات منتشر شده اخیر نشان میدهد که «کرونا» موضوع محوری نشریات بوده است و عناوینی که برای آن از سوی هیات تحریریه در نظر گرفته شد بعضا قابل توجه است. در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «پابرهنه» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «پابرهنه» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «مرثیه‌ای بر فرهنگ» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «مرثیه‌ای بر فرهنگ» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «بی‌تعارف» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «بی تعارف» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «رایة الهدی» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «رایة الهدی» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «صدای دانشجو» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «صدای دانشجو» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «تپش» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «تپش» منتشر شد
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «آسمان» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «آسمان» منتشر شد
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «گفتمان» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «گفتمان» منتشر شد
 • طرح جالب یک نشریه دانشجویی برای کرونا +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «پادمه» منتشر شد.
 • نشریه دانشجویی علوم پزشکی همدان منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «آسمان» منتشر شد.
 • ویژه‌نامه‌ی نوروزی نشریه‌ی دانشجویی «صدف» منتشر شد +دانلود
  نگاهی متفاوت به اتفاقات یک سال پر از ابتلا"، "روایت حمیدرضا مشکین از یک تصادف سخت"، "نبرد در سرزمین ژن‌ها" از جمله موضوعات این شماره صدف است.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «انعکاس» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «انعکاس» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «روزنامه شریف» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «روزنامه شریف» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «امروزی‌ها» منتشر شد +دانلود
  شماره سوم نشریه دانشجویی《امروز‌ی ها》دانشگاه پیام نور اراک منتشر شد.
 • شماره ۴۵‌ام نشریه دانشجویی «محیا» منتشر شد +دانلود
  شماره ۴۵ ام نشریه دانشجویی «محیا» منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «فیضبوک» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «فیض بوک» منتشرشد
 • طرح جالب یک نشریه دانشجویی برای روزهای کرونایی +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «تپش» منتشر شد.
 • ویژه‌نامه یک نشریه دانشجویی اصلاح طلب به بهانه هشت مارس +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «فروغ» منتشرشد.
 • طرح مشترک نشریات دانشجویی به بهانه کرونا +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «دیدار» منتشرشد.
 • شماره نوزدهم نشریه «راه ناتمام» منتشر شد +دانلود
  شماره نوزدهم نشریه "راه ناتمام" منتشر شد.
 • شماره جدید نشریه دانشجویی «فریاد» منتشر شد +دانلود
  شماره جدید نشریه دانشجویی «فریاد» منتشر شد.