گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 141029

منابع آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز -حقوق (عمومی، جزا و جرم شناسی، بین الملل و خصوصی، فقه و حقوق خصوصی)

بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود بازمانده اند. مطالعه منابع زیر به داوطلبان دکتری سراسری رشته حقوق پیشنهاد می شود.

خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال ‌های اخیر نشان میدهد که بسیاری از دانش‌آموختگانی که صلاحیت علمی لازم را برای احراز کرسی‌ دکتری در دانشگاه‌ها را داشته‌اند، به دلیل عدم وجود یک مرجع مناسب برای یاری ایشان در رسیدن به هدف خود از تحصیل بازمانده اند.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته حقوق پیشنهاد می شود:

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

پائین همین صفحه

زبان انگلیسی

پائین همین صفحه

استعداد تحصیلی

- حدود،تعزیرات و قصاص، دکتر ابوالقاسم گرجی

- دیات، دکتر ابوالقاسم گرجی

- مبانی تکمله المنهاج، آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)

- تقریرات، سید مصطفی محقق داماد

- لمعه دمشقیه (متون ۱ و ۲)، دکتر شیروانی

-  جزوه متون فقه(۱) دکتر شکاری

- خلاصه شرح لمعه شهید ثانی، رضا شکری نشر پردازش

- گزیده متون فقه (۱و۲و۳و۴) ، دکتر محمدی ، میزان

- بایسته های متون فقه ، دکترمحمدی ، میزان

-لمعه دمشقیه، دوجلدی ، شهید أول ، دالفکر قم

- بیع واختیارات ، دکتر شکاری ، کشاورز

- مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر لطفی ، مجد

متون فقه

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- حقوق اداری ، دکتر طباطبائی موتمنی ، سمت

- حقوق اداری ایران ، دکتر ابوالحمد ، طوس

- حقوق اداری ۱ و ۲ ، دکتر موسی زاده ،میزان

- قانون استخدام کشوری

حقوق اداری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- بایسته‌های حقوق اساسی ، دکتر قاضی ، میزان

- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲جلد ، دکتر هاشمی ، میزان

- قانون اساسی

- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ، ساعد وکیل ، مجد

- حقوق اساسی ایران (جلد اول و دوم)؛

- حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛

- حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، دکتر قاضی

- مقاله های چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی؛

- مجموعه جزوه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری (حقوق اساسی تطبیقی، حقوق و آزادیهای عمومی، حقوق بشر و …)؛هاشمی

حقوق اساسی

- ابواب جزایی کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر)

- مبانی تکلمة المنهاج، ایت الله خویی

- قواعد فقه جزایی، دکتر محقق داماد

- حدود ، تعزیرات، قصاص، دکتر گرجی

- دیات، دکتر گرجی

- تقریرات متون فقه جزایی(حدود،قصاص، دیات)، دکتر حسین مهر پور

-گزیده متون فقه(۱و۲و۳و۴)، دکتر محمدی، میزان

- بایسته های متون فقه، دکتر محمدی، میزان

-  تقریرات، دکتر محقق داماد

- تحریر الروضه البهیه : شهید ثانی، ترجمه استاد فرامرز دادمرزی ( فقه استدلالی )

- لمعه دمشقیه : شهید اول، ترجمه علی شیروانی ( ۲ مجلد)

- تست و متن متون فقه :  اسدا… لطفی

متونفقه جزائی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- آیین دادرسی کیفری ۲ جلد، دکتر آشوری

- آیین دادرسی کیفری ۵ جلد ، دکتر آخوندی

- قانون آیین دادرسی کیفری- قانون تشکیل دادگاههای عمومی

- حقوق بشر ، مفاهیم انصاف و عدالت، دکتر محمد آشوری

- عدالت کیفری(مجموعه مقالات)، دکتر محمد آشوری

- تاملاتی در حقوق تطبیقی(جلد دوم) ، مقاله تحول جایگاه دادسرا و ترافعی شدن امر تعقیب، دکتر محمد آشوری

- کتاب جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین، دکتر محمد آشوری

- علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ایران)جلد دوم

- آیین دادرسی کیفری ، دکتر رجب گلدوست جویباری

- آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی کیفری

- آیین دادرسی کیفری ۲جلد، زراعت و مهاجری

- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

- جزوات و مقالات دکتر گلدوست

-قانون تشکیل دادسرا و آیین نامه مربوطه

-آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت

-آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

-آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی (قانون مطبوعات)

-قانون حفظ حقوق شهروندی (۱۳۸۳)

-آیین نامه شورای حل اختلاف

آیین دادرسی کیفری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- جرایم علیه اشخاص(علیه تمامیت جسمانی و معنوی)۲جلد ، دکتر حسین آقایی نیا، میزان

- تقریرات جرایم علیه اشخاص، دکتر محسن رهامی

- تقریرات جرایم علیه اشخاص، دکتر جعفر کوشا

- جرایم علیه اشخاص،اموال و امنیت ، دکتر حسین میر محمد صادقی

- حقوق جزای اختصاصی ۳ جلد، دکتر میر محمد صادقی

- حقوق جزای اختصاصی «جرائمعلیه اموال و مالکیت» ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

-حقوق جزای اختصاصی «جرائمعلیه امنیت و آسایش ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

- حقوق جزای اختصاصی ۲ جلد، دکتر آقایی نیا

- حقوق جزای اختصاصی، دکتر گلدوزیان، دانشگاه تهران

- جرایم علیه اشخاص : بهمن حسینجانی

- جرایم علیه امنیت :  دکتر ضیاالدین پیمانی

- حقوق جزای اختصاصی۳جلدی،دکتر شامبیاتی

- قانون مجازات اسلامی ـ قانون چک

- محشای قانون مجازاتاسلامی ، دکتر گلدوزیان ، مجد

- تقریرات، دکتر توجهی

- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

- مقالات دکتر محمد جعفر حبیب زاده در نشریات علمی کشور

- جزوات دکتر کوشا و مقالات مرتبط آنها

- جزوات دکتر آقایی نیا

حقوق جزای اختصاصی
- تقریرات جرم شناسی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی به کوشش دکتر شهرام ابراهیمی- دیباچه ها و مقالات و جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی- دیباچه در بزه دیده در فرآیند کیفری، نوشته دکتر مهرداد رایجیان اصلی-دیباچه بر بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علی وند- دیباچه بر افق های نوین عدالت ترمیمی؛میانجی گری کیفری، نوشته مصطفی عباسی

-دیباچه بر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ترجمه سید مهدی سید زاده ثانی

-مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی در مجلات حقوقی نظیر تعالی حقوق یا مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی یا سلسله مقالات تقدیمی در نکوداشت نامه استاد آشوری

-مقالات استاد آشوری در کتاب مجموعه مقالات همایش ها یا مجلات تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی مثلاً مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان و …

- کیفر شناسی، دکتر صفاری

- مقالات دکتر علی صفاری در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی و تقریرات جرم شناسی دوره کارشناسی ارشد

- دفاع اجتماعی، مارک آنسل

- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

جرم شناسی

- حدود،تعزیرات و قصاص، دکتر ابوالقاسم گرجی

- دیات، دکتر ابوالقاسم گرجی

- مبانی تکمله المنهاج، آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)

- تقریرات، سید مصطفی محقق داماد

- لمعه دمشقیه (متون ۱ و ۲)، دکتر شیروانی

-  جزوه متون فقه(۱) دکتر شکاری

- خلاصه شرح لمعه شهید ثانی، رضا شکری نشر پردازش

- گزیده متون فقه (۱و۲و۳و۴) ، دکتر محمدی ، میزان

- بایسته های متون فقه ، دکترمحمدی ، میزان

-لمعه دمشقیه، دوجلدی ، شهید أول ، دالفکر قم

- بیع واختیارات ، دکتر شکاری ، کشاورز

- مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر لطفی ، مجد

متون فقه

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- حقوق بین الملل در جهان معاصر و حقوق بین الملل عمومی، آنتونیو کاسسه

- حقوق بین الملل، کتاب ربکا والاس

- اصول حقوق بین الملل عمومی، بروان لی

- حقوق بین الملل، ملکم شاو

- حقوق بین الملل عمومی، دکتر ضیائی بیگدلی، گنج دانش

- حقوق بین الملل عمومی۲جلدی، دکتر میر عباسی ، میزان

- حقوق بین الملل معاهدات، دکتر فلسفی

- حقوق بین الملل عمومی، هوشنگ مقتدر

- حقوق بین الملل دریاها، رابرت چرچیل

- حقوق بین الملل خصوصی، دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع نیا

- تعارض قوانین، دکتر نجاد علی الماسی

- حقوق بین الملل خصوصی، دکتر الماسی

- جزوه حقوق بین الملل عمومی ، دکتر بیک زاده ، دانشکده شهید بهشتی

International low, Richard K.Gardiner*

حقوق بین الملل عمومی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- دیوان بین المللی دادگستری، دکتر میر عباسی

- آرا و نظریات مشورتی دیوان ۲ جلد، ترجمه ضیائی بیگدلی

- حقوق سازمان های بین الملل، دکتر زمانی

- سازمانهای بین المللی ، دکتر موسی زاده ،میزان

- جزوه سازمانهای بین المللی ، دکترمیر عباسی ، دانشگاه حقوق

حقوق سازمان های بین المللی

 

متون فقه خصوصی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- حقوق مدنی ۱، اشخاص و محجورین ، دکتر صفایی ، سمت

- حقوق مدنی ۲، اموال و مالکیت ، دکتر کاتوزیان ، میزان

- سقوط تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

- حقوق مدنی ۵- مختصر حقوق خانواده ، دکتر صفایی ، میزان

- درسهایی از عقود معین (دوجلدی) ، دکتر کاتوزیان ، گنج دانش

- حقوق مدنی ۸- شفعه، وصیت، ارث ، دکتر کاتوزیان ، میزان

- ارث ، دکتر شهیدی ، مجد

- حقوق مدنی ۳- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

- حقوق مدنی ۴-  وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

- تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

- حقوق مدنی (جلد ۱و۲و۳) ، دکتر امامی ، اسلامی

- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

- اثبات و دلیل اثبات۲جلدی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

- حقوق مدنی(۶ و ۷) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد)،دکتر ناصر کاتوزیان

- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

- جزوه درسی حقوق مدنی (۳) دکتر درودیان

- جزوه درسی حقوق مدنی(۴) دکتر درودیان

حقوق مدنی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- دوره کامل حقوق تجارت ،دکتر اسکینی ، سمت

- دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر عرفانی ، میزان

- قانون صدور چک

- دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر ستوده تهرانی ، دادگستر

- حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه) ، دکتر قائم مقام فراهانی ، میزان

- قانون تجارت درنظم حقوق کنونی ، دمیرچلی

- آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دکتر سید محسن محمدزاده افشار

حقوق تجارت

منابع زبان عمومی
آزمون زبان عمومی همچنان که بسیاری از داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد یا سایر آزمون های زبان با آن برخورد داشته اند به گونه ای نیست که بتوان منبع جامع و کاملی برای آن معرفی کرد و معمولا سطح کلی آشنایی با زبان داوطلبان را محک می زنند. کتابهای زیر که به عنوان منابع مناسب زبان عمومی آزمون دکتری معرفی می گردند کتاب هایی است که دقیقا آزمون های زبان عمومی را در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هدف گیری نموده اند و تلاش کرده اند لغات و قواعد رایج این گونه آزمون ها را به صورت مشخص تری ارائه نمایند تا داوطلبانی که معمولا با مشکل صرف زمان بر روی درس زبان عمومی مواجه هستند فراغت بیشتری برای سایر دروس خود پیدا کنند. ما تلاش کرده ایم در این صفحه ضمن معرفی کتاب های موجود در بازار کتاب های الکترونیکی مفیدی را جهت دانلود در اختیار داوطلبان عزیز آزمون دکتری قرار دهیم. از داوطلبان عزیز خواهشمندیم در صورت رضایت از محتوای کتاب ، آن را به دوستان خود معرفی نمایید. با تشکر.
۱-دانلود کتاب رایگان زبان عمومی دکتری نیمه متمرکز سراسری وب سایت پی اچ دی تست دانلود
2 - دانلود نسخه الکترونیک کتاب ۵۰۴ دانلود
۳- دانلود نسخه کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۴- دانلود لغات برگزیده کتاب لغات ضروری تافل دانلود
۵- کتاب زبان عمومی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این کتاب که با توجه به آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد در سالهای گذشته نگارش یافته و با توجه به درس زبان عمومی کنکور دکتری سراسری ۱۳۹۰ جهت داوطلبان آزمون دکتری تطبیق یافته است شامل لغات مورد استفاده در کنکور دکتری و اصطلاحات و قواعد گرامری و نیز نمونه درک مطلب این کنکور می باشد.
۶- کتاب آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز
کتاب آزمون زبان عمومی که توسط انتشارات آزاده به بازار دکتری عرضه شده است  سوالات و پاسخ سوالات آزمون عمومی دکتری شامل استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی را در بر گرفته است.
۷- کتاب زبان عمومی انتشارات پردازش
این کتاب نیز گرچه برای آزمون کارشناسی ارشد تألیف گردیده است ولی می تواند برای داوطلبان کنکور دکتری مفید واقع گردد. حل سوالات زبان انگلیسی کنکور دکتری ۱۳۹۰ در کنار خواندن این گونه کتاب ها ضروری است.

منابع استعداد تحصیلی
کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند:
۱- کتاب رایگان استعداد تحصیلی آزمون دکتری
این کتاب که از طرف وب سایت پی اچ دی تست و به صورت کاملا رایگان در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار گرفته است می تواند نیاز داوطلبان این آزمون را تا حد زیادی برطرف نماید. داوطلبان می توانند با عضویت در خبرنامه همین سایت از انتشار نسخه های جدیدتر این کتاب و سایر کتاب های رایگان پی اچ دی تست مطلع گردند.دانلود
۲- کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری
این کتاب شامل صد تست برگزیده آزمون های دکتری سراسری سالهای گذشته است و منابع بسیار خوبی برای تکمیل اطلاعات داوطلبان آزمون دکتری می باشد.دانلود
۳- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ
این مجموعه کتاب  منبع مناسبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار کتاب انتشار یافته است.
۴- کتاب استعداد تحصیلی  دکتری مدرسان شریف
این کتاب نیز منبع جامع و کاملی برای داوطلبان آزمون دکتری به شمار می آید. توضیحات کافی و حل سوالات سالهای گذشته از مزیت های این کتاب است.

منبع: phdtest و sanjesh3

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری