گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 266486

حضور شخصیت‌ها در مراسم ختم سیدمهدی طباطبایی +عکس

شامگاه یکشنبه 30 اردیبهشت مراسم سومین روز درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمهدی طباطبایی با حضور شخصیت‌های لشکری و کشوری در مسجد موسی ابن جعفر (ع) واقع در میدان قیاسی برگزار شد.

خبرنامه دانشجویان ایران:

https://static3.ilnanews.com/thumbnail/kuc7u9MT4cd0/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/85iyRkuGlnvT/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static1.ilnanews.com/thumbnail/Ac3xrT6J23rN/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/Mt0AHVN7p0TI/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/FuGJQ15CxbkT/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/KL7WJirHyAIT/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static3.ilnanews.com/thumbnail/QDNyNgvnM4gG/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static1.ilnanews.com/thumbnail/FzHwceCPvi8g/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static3.ilnanews.com/thumbnail/rYngB6jF833e/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/lE5SdzvW4AqU/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static3.ilnanews.com/thumbnail/2HDon4eCjIXw/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/IuGEKqzcir7H/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static2.ilnanews.com/thumbnail/rbNzHO6vGHU1/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

https://static1.ilnanews.com/thumbnail/vFcmGXUmHYtA/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRdf-DLWCHUuvhkVKa0qj4uAq34ugrMtufRKKeF2vhwOqWgKAYzhvd64cOMa2muodFoKf9lvLBbGPGm4ZLiQQJGv_peAFDK9KMHUSvgrrQhCMqd2SQ33ieCCnAS9u_SLU315xoP8pDM_WuVXO9CZUWjyJ5G8ETTQWGjY0eAdqJAH-sC8gHfspW5BFiFXtMZ1j-/+.jpg

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.