تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/09/30 - 08:52
کد خبر: 418184

رشد ۲ برابری بودجه صندوق رفاه

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته رشد داشته است که عمده این رشد در بخش های بهداشت، درمان، واکسن و دارو بوده است و در حوزه آموزش و پژوهش بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته با رشد کمی مواجه بوده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، همچنین به میزان ۶,۸۱۴,۲۵۶ (میلیون ریال) به حوزه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اختصاص یافته است که این میزان نسبت به سال گذشته با میزان ۳,۸۰۰,۰۰۰ (میلیون ریال) نشان از رشد حدود ۲ برابری می دهد.

مقایسه بودجه وزارت بهداشت در حوزه آموزش و تحقیقات در لایحه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
عنوان     

لایحه بودجه ۱۴۰۱ (مبلغ به میلیون ریال)
    عنوان     

لایحه بودجه ۱۴۰۴ (مبلغ به میلیون ریال)
وزارت بهداشت     جمع کل ۲۰۹,۸۲۵,۰۲۰         جمع کل ۱۴۹,۱۹۹,۱۴۵
برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص     ۳,۹۴۰,۸۰۱     فعالیت های آموزشی و دانشجویی     ۳,۰۴۵,۶۳۱
برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان     ۱,۸۹۱,۶۵۰     امور فناوری و تحقیقات پزشکی     ۱,۵۵۹,۴۱۷
برنامه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور     ۲,۳۹۵,۶۵۲     
برنامه پژوهش‌های علمی، فناوری و فن‌آفرینی     ۸۸,۸۱۵

با توجه به گسترش آموزش مجازی در دوران همه گیری کرونا بودجه دانشگاه علوم پزشکی مجازی از میزان ۲۴۲,۵۰۰ (میلیون ریال) در برآورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۴۵,۰۰۷ (میلیون ریال) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

بودجه دانشگاه های علوم پزشکی متفاوت از سایر دانشگاه ها تعیین می شود. در بودجه این دانشگاه ها با توجه به اینکه دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی هم برعهده دارند ردیف ها شامل برنامه های ارائه خدمات بهداشتی، ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، ارائه خدمات درمانی، تأمین دارو و واکسن، ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات درمانی، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده و توسعه پایگاه‌ها و ناوگان اورژانس و خدمات فوریت‌های پزشکی و پیش بیمارستانی است.

همچنین در حوزه های آموزشی، فناوری و تحقیقاتی ردیف ها شامل برنامه تولید و ارائه کالا و خدمات علمی، تخصصی، برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص، برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان، برنامه پژوهش های علمی، برنامه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور، برنامه پژوهش‌های علمی، فناوری و فن‌آفرینی و برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی است.

مقایسه بودجه دانشگاه های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
ردیف     دانشگاه     میزان بودجه در لایحه ۱۴۰۱     برآورد بودجه در لایحه ۱۴۰۰
۱     دانشگاه علوم پزشکی تهران     ۸۳,۳۷۰,۷۵۳     ۶۲,۲۸۲,۶۸۲
۲     دانشگاه علوم پزشکی شیراز     ۷۳,۰۱۹,۹۴۷     ۵۸,۶۴۰,۰۲۳
۳     دانشگاه علوم پزشکی مشهد     ۷۱,۲۷۸,۳۷۷     ۵۰,۰۱۹,۲۶۳
۴     دانشگاه علوم پزشکی تبریز     ۶۲,۶۸۲,۲۴۱     ۴۹,۰۴۵,۱۱۴
۵     دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی     ۶۱,۳۳۰,۴۵۲     ۴۵,۳۹۲,۵۷۷
۶     دانشگاه علوم پزشکی اصفهان     ۵۹,۷۹۷,۸۸۱     ۵۱,۴۹۲,۵۱۰
۷     دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز     ۵۸,۶۱۹,۱۷۲     ۴۱,۴۴۴,۷۷۶
۸     دانشگاه علوم پزشکی ایران     ۵۱,۵۸۳,۰۵۳     ۳۳,۹۵۴,۷۵۵
۹     دانشگاه علوم پزشکی ارومیه     ۴۷,۸۴۶,۶۶۶     ۳۷,۵۱۳,۳۲۴
۱۰     دانشگاه علوم پزشکی مازندران     ۴۳,۳۵۴,۴۲۲     ۳۶,۷۱۴,۰۶۹
۱۱     دانشگاه علوم پزشکی گیلان     ۳۶,۴۲۹,۰۵۰     ۲۹,۳۸۶,۹۴۰
۱۲     دانشگاه علوم پزشکی زاهدان     ۳۵,۷۹۲,۱۸۹     ۱۷,۶۲۶,۱۸۷
۱۳     دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه     ۳۵,۰۳۶,۰۱۵     ۳۱,۰۶۹,۲۳۷
۱۴     دانشگاه علوم پزشکی لرستان     ۳۰,۳۷۴,۲۴۰     ۲۴,۶۵۴,۵۳۲
۱۵     دانشگاه علوم پزشکی همدان     ۲۹,۵۹۷,۹۴۳     ۲۴,۷۷۳,۸۰۵
۱۶     دانشگاه علوم پزشکی کرمان     ۲۸,۳۲۹,۵۲۳     ۲۲,۱۲۰,۶۶۶
۱۷     دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان     ۲۷,۰۸۰,۷۸۲     ۲۲,۳۴۶,۸۶۲
۱۸     دانشگاه علوم پزشکی گلستان     ۲۶,۰۴۳,۲۵۷     ۲۲,۰۱۸,۱۴۲
۱۹     دانشگاه علوم پزشکی کردستان     ۲۴,۷۱۷,۶۴۱     ۲۱,۱۴۵,۹۱۵
۲۰     دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد     ۲۴,۷۰۲,۵۷۵     ۲۰,۳۹۱,۵۹۸
۲۱     دانشگاه علوم پزشکی البرز     ۲۱,۵۷۵,۳۰۸     ۱۸,۴۳۷,۶۲۲
۲۲     دانشگاه علوم پزشکی اراک     ۲۱,۴۹۰,۰۸۸     ۱۳,۴۸۹,۲۲۹
۲۳     دانشگاه علوم پزشکی اردبیل     ۲۰,۷۰۰,۲۲۲     ۱۵,۸۶۲,۲۴۲
۲۴     دانشگاه علوم پزشکی زنجان     ۱۸,۷۳۵,۳۸۷     ۱۶,۱۸۳,۵۶۰
۲۵     دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد     ۱۸,۶۲۴,۱۳۳     ۱۵,۵۱۱,۳۸۳
۲۶     دانشگاه علوم پزشکی بوشهر     ۱۸,۰۵۱,۴۳۰     ۱۵,۸۶۳,۹۸۴
۲۷     دانشگاه علوم پزشکی بیرجند     ۱۷,۲۷۳,۲۵۴     ۱۴,۵۷۷,۱۲۱
۲۸     دانشگاه علوم پزشکی یاسوج     ۱۶,۹۹۳,۸۸۰     ۱۴,۹۱۲,۸۴۰
۲۹     دانشگاه علوم پزشکی قزوین     ۱۵,۲۶۴,۶۰۰     ۱۲,۴۰۹,۸۱۲
۳۰     دانشگاه علوم پزشکی قم     ۱۴,۲۸۸,۵۶۵     ۱۰,۵۲۶,۵۹۴
۳۱     دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی     ۱۴,۰۴۴,۸۴۸     ۱۰,۲۳۵,۰۵۹
۳۲     دانشگاه علوم پزشکی بابل     ۱۳,۲۳۲,۱۶۲     ۱۱,۶۱۹,۳۳۸
۳۳     دانشگاه علوم پزشکی ایلام     ۱۲,۸۷۳,۲۲۰     ۱۰,۵۵۵,۰۱۵
۳۴     دانشگاه علوم پزشکی آبادان     ۱۱,۳۳۵,۳۳۷     ۹,۶۵۱,۵۰۸
۳۵     دانشگاه علوم پزشکی جیرفت     ۱۰,۴۷۵,۱۰۵     ۹,۰۱۲,۰۶۱
۳۶     دانشگاه علوم پزشکی کاشان     ۹,۸۸۹,۴۰۵     ۷,۶۵۰,۰۳۹
۳۷     دانشگاه علوم پزشکی سمنان     ۹,۱۰۷,۴۰۲     ۸,۰۶۲,۵۰۸
۳۸     دانشگاه علوم پزشکی سبزوار     ۸,۶۴۳,۸۶۹     ۷,۴۴۰,۵۸۷
۳۹     دانشگاه علوم پزشکی زابل     ۸,۵۵۰,۴۶۲     ۷,۷۰۱,۲۴۹
۴۰     دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان     ۷,۹۹۲,۵۰۸     ۷,۰۴۶,۳۸۹
۴۱     دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     ۶,۹۳۰,۷۹۶     ۵,۶۴۰,۶۹۴
۴۲     دانشگاه علوم پزشکی دزفول     ۶,۷۴۴,۷۰۷     ۷,۲۱۴,۸۳۷
۴۳     دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی     ۶,۳۶۲,۹۷۴     ۵,۷۶۶,۸۷۴
۴۴     دانشگاه علوم پزشکی فسا     ۶,۲۲۴,۸۷۱     ۴,۵۲۷,۱۶۱
۴۵     دانشگاه علوم پزشکی جهرم     ۵,۸۵۹,۹۹۵     ۵,۹۴۷,۹۲۲
۴۶     دانشگاه علوم پزشکی بم     ۵,۳۰۰,۱۰۲     ۴,۴۳۳,۸۳۶
۴۷     دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه     ۴,۵۱۹,۳۹۸     ۳,۵۰۷,۳۶۱
۴۸     دانشگاه علوم پزشکی گناباد     ۳,۸۷۲,۲۵۸     ۳,۴۵۶,۰۸۷
۴۹     مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران     ۶,۰۸۱,۸۴۴     ۶,۷۷۰,۰۹۳
۵۰     مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی     ۵,۱۴۳,۰۱۴     ۳,۵۵۹,۲۵۱

بیشترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی تهران و کمترین بودجه به دانشگاه علوم پزشکی گناباد اختصاص یافته است. همچنین بیشترین رشد بودجه ای به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و مشهد و کمترین رشد بودجه ای نیز به دانشگاه های علوم پزشکی گناباد و دزفول تعلق دارد. البته بودجه مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق تهران نیز نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
آیا نوجونان هنجارشکن شیرازی بازداشت شدند؟
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
تغییر ریل‌گذاری مدیریت مقوله فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است
نسبت تخصص ها با تمدن سازی و نظام سازی مشخص شود
مراجعه به دانشگاه و نخبگان، راه خروج از مشکلات کشور است
باید دانشگاه فهم دقیقی از نیاز جامعه داشته باشد
بدهی ۳۶ میلیاردی استقلال به سازمان لیگ فوتبال
بایدن برای توافق مورد نیاز باید مطالبات ایران را بپذیرد
زلزله ۵.۶ ریشتری بندر چارک در هرمزگان را لرزاند
امتحانات حضوری دانشگاه تهران از امروز آغاز شد
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
بی‌جهت ذوق‌زده نشوید
بیمه تکمیلی را بیمارستان قبول دارد اما پزشک نه
دستگیری مرده‌ای که مواد مخدر قاچاق می‌کرد
چه عاملی مرگ بر اثر بیماری قلبی را افزایش می دهد؟
۱۳ پیشنهاد برای افزایش IQ در سنین بالا
نقاط مخصوص روی گوش برای تسکین درد
پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۸.۱
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با بازماندگان زلزله افغانستان
ثبت‌نام سومین دوره آزمون زبان MSRT از فردا آغاز می‌شود
پذیرش دانشجو در دانشکده امورمالیاتی دانشگاه تهران در ۴ رشته-گرایش
جزئیات ترم تابستانه فشرده دروس معارف دانشگاه تهران
ساعت ۲۴ امروز آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۱
راه اندازی رشته «جرم یابی دیجیتال» در دانشگاه تربیت مدرس
زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
جهش داوطلبان کنکور انسانی با افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
مشکلی در تامین ارز کشور نداریم
برگزاری آزمون اصلح مهارت‌آموزان ماده ۲۸ در دانشگاه فرهنگیان 
فروش سوالات کنکور به هیچ عنوان امکانپذیر نیست
رتبه‌بندی معلمان باید انجام شود
برای تاخیر در رتبه بندی معلمان عذرخواهی می‌کنم
۱۰۰۰ میلیارد تومان به توسعه ورزش دانش آموزی اختصاص یافت
آموزش و پرورش کلید حل مشکلات کشور است
آغاز اولین روز رقابت داوطلبان دکتری دانشگاه‌های علوم پزشکی
بازگشت افزایش ظرفیت دندانپزشکی به ستاد نقشه جامع علمی کشور
انتظارات رهبر انقلاب از بسیج اساتید
اینفوگرافیک: کارهایی که در روزهای کنکور نباید انجام داد
 انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از عصر فردا آغاز خواهد شد
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، موفق در ساخت ربات‌های صنعتی خدماتی هوشمند
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین مانع ازدواج در بین جوانان چیست؟

مشاهده نتایج
go to top