تاریخ انتشار: یکشنبه 1402/06/26 - 09:33
کد خبر: 481887

نگاهی به حواشی آزادسازی میلیاردها دلار از اموال بلوکه شده ایران؛

زمزمه‌های ریزش دلار/ ترس دلالان از تزریق ارز به بازار

زمزمه‌های ریزش دلار/ ترس دلالان از تزریق ارز به بازار

زمزمه های ریزش دلار تغییرات زیرپوستی بازار ارز ایران و تحرکات مال دارها از حدود یک ماه قبل که خبرهای مربوط به انتقال پول های مسدود شده ایران مطرح شد تا حدودی قابل مشاهده بود، اما حالا خبر می رسـد که با دسترسی کامل بانک مرکزی به ۶ میلیارد دلار موجود در قطر و افزایش قدرت مانور بازارساز، قرار است به زودی بخشی از منابع ارزی داخلی بانک مرکزی برای مدیریت بازار استفاده شود. خبرهای رسیده حاکی است جدی بودن این موضوع وحشت را در بین دلالان ارزی افزایش داده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی اخبار و حواشی مربوط به نهایی شدن و اتمام همه روندهای مرتبط با انتقال اموال ایران به بانک‌های قطر که از زبان وزیر خارجه قطر در گفتگوی با وزیر امورخارجه کشورمان نیز تصدیق شده است، در این گزارش به بررسی ابعاد اقتصادی این موضوع خواهیم پرداخت.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهـوری اسـلامی ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر روز پنج شنبه ۲۳ شهریورماه در گفت وگویی تلفنی درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور به بحث و رایزنی پرداختند که این گفت وگوی تلفنی در آستانه اخبار منتشر شده مبنی بر انتقال دارایی های ایران در کره جنوبی به قطرو تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا در هفته فعلی انجام شده است. وزیـر امور خارجه ایران در این تماس تلفنی از نقش سازنده دولت قطر در زمینـه پیگیری های مرتبط با آزاد سازی اموال جمهوری اسلامی ایـران از کره جنوبی و آزادی زندانیان قدردانی کرد.

شـیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخسـت وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیز در این گفت وگوی تلفنی با ابراز خرسندی از روند تحولات شکل گرفته و پیشرفت های انجام شده در زمینه برخی موضوعـات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و طرف های ثالث، از نهایی شدن و اتمام همه روندهای مرتبط با انتقال اموال جمهوری اسـلامی ایرانبـه بانک های قطری در هفته آینده خبر داد. در گفت و گوی تلفنـی امیرعبداللهیـان و همتـای قطـری همچنین آمادگی طرفین در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا، در روز مورد توافق و با نقش آفرینی دولت قطر مورد تأکید قرار گرفت.

انتقال کامل پول ها و دسترسی کامل بانک مرکزی

بر اساس اطلاعات موثق، کار افتتاح حساب ۶ بانک ایرانی که به نمایندگی از بانک مرکزی وظیفه جابه جایی پول ها را برعهده ه دارند نزد بانک های قطری تمام شده و در آخرین تحوالت صورت گرفته، بخشی از پول های ایران به این حسـاب ها منتقل و بخش دیگری نیز تـا هفته فعلی به طـور کامل منتقل می شود. بر اساس توافق صورت گرفته بانک مرکزی ایران به این پول ها دسترسی کامل دارد و می تواند از آن برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.

اتمام روند انتقال دارایی های بلوکه شـده ایران در کره جنوبی که بر اثر سـوءمدیریت و در نتیجه دیپلماسی منفعلانـه دولت قبل در این کشـور بلوکه شـده بود نشـان دهنده برگ دیگری از موفقیت دیپلماسی عزتمندانه دولت سـیزدهم و اعتراف ناخواسته و ناخودآگاه غربی هـا و بالاخص آمریکا به شکست در مقابل اراده ملت ایران است. آزاد سازی این دارایی ها علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی و تجاری شکست سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا که در زمان ریاست جمهور بایدن نیز با شدت بیشتر تداوم یافته بود را نشان داده و می دهد.

ایـن امر در کنار این موضوع که کشـورمان با پیوستن به پیمان هـا و اتحاد های جدید جهانی و بین المللی و روند بهبود روابط با برخی همسایگان منطقه ای توانسته است بر روند انزواخواهی غربی ها نسبت به ایران فائق آید باعث عقب نشینی غربی ها در مسائل مختلف با ایران نیز می شود. روز گذشـته نیز بررسی پرونده ایران، در شـورای حـکام آژانـس بین المللی انرژی اتمی به پایان رسید

و مانند دو دور گذشـته، قطعنامه ای علیه ایران صادر نشـد. این وقایع در حالی اسـت که دشـمنان ملت ایران و جمهوری اسـلامی حساب ویژه ای بر تداوم روند فشـار حداکثری غرب بر ضد ایران باز کرده بودند. اکنون در حالی که نشریات ایالات متحده، درباره آمریکای فرسـوده و زوال رؤیای قرن جدید آمریکایی تحلیـل و گزارش منتشـر می کنند، ایران توانسـته بدون کانال های فشار غرب برجـام و FATF ، راهبـرد رونق سیاست خارجی و تنوع بخشی به شرکای تجـاری را پیـش ببرد، فعالیت های هسـته ای را از سر بگیرد، منابع مسـدود شـده خود در عراق و کره جنوبی را آزاد کند، صادرات نفت را به سه برابر افزایش دهد و رشد اقتصادی صفـر شـده در دهـه ۹۰ را به بالای ۴ درصد برساند.

اینهـا علاوه بر موفقیت در جبران بخـش مهمی از کسری بودجـه ۴۸۰ هـزار میلیـاردی، و تسـویه ۵۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی ها و تعهدات دولت قبل بوده است. واقعیت بزرگی کـه دولت مغرور آمریکا را به عجز و انفعال کشانده، این اسـت که می داند فواره تحریم های فلج کننده و فشـار حداکثری به عنوان تنها حربه باقی مانده، سرنگون شده است. واقعیت چنان روشن است که نشریه آمریکایی  فارن افرز نوشت: ایران، تخم مرغ هایش را از سبد برجام برداشته، چرا که اهرم هسته ای را بدون کسب منافع وعده داده شده، از دست داد. موقعیت ایران در ماه های اخیر، بـدون توافق بـا آمریکا بهبود یافته است. تحریم هـا علیـه ایران، از سـر درماندگی و بیش از اندازه تک بعدی اسـت. همه چیز به افـول آمریکا بر می گردد.

رؤسای جمهور مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. تحریم نه تنها افـول آمریکا را آشـکار می کند، بلکه باعث شـتاب آن شده و دائما اوضاع را بدتر می کند. شـرایط ایـران در مقایسه با یک سـال قبل، پیروزمندانه اسـت. آیت الله خامنـه ای رهبر جمهوری اسلامی، بقای انقـلاب را در مقابل آمریکا تضمین کرده و خاورمیانه را به منطقـه ای تبدیل می کند که ایران پس از ۴۴ سـال تلاش، قدرت مسلط در آن است.

ترس دلالان از تزریق اسکناس دلار

بازار ارز طی ۴۸ ساعت اخیر تحت تأثیر اظهارات مسئولان و رسانه های آمریکایی درباره قطعی شدن صدور مجوز بانکی برای انتقال ۶ میلیارد دلار منابـع ارزی ایران به بانک های قطری قـرار دارد. خبرهایی که باعث شـده دانه درشت های بازار ارز به تکاپو افتاده و فکری به حال دارایی های خود کنند.

مجیدرضا حریری، عضـو اتاق بازرگانی ایران و رئیـس اتاق ایران و چین هم در این زمینه گفته است که بانک مرکزی زمانـی می تواند قدرت مداخله در بازار ارز را در اختیار بگیرد که به اندازه کافی ارز در جیبش داشته باشد و خوشبختانه این اتفاق در حال رخ دادن است. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید از امروز با بالاترین قیمت به بازار ارز ورود کند و فروشنده ارز باشـد،

 بانک مرکزی تأکید می کند که مطمئناً از امـروز می تواند منابـع ارزی قابل دسترس خود را به اشکال گوناگون وارد بـازار کنـد و همـه باید منتظر اخبـار و تأثیرات مثبـت در بازار ارز باشند. پیش بینی کاهش 2 هزار تومانی قیمت دلار در بازار غیررسمی بازارساز این روزها با دست پر در بازار مداخله مسـتقیم و غیرمستقیم دارد و همین موضوع باعث شده است، دلالان و سوداگران از بازار خارج شده و تقاضای واقعی در بازار دسـت به معامله بزند.

مداخله در بازارهـای هرات و سلیمانیه و کاهش نرخ دلار از طریق ایـن بازارها منجر به کاهش ریسک کاهش منابع ارزی در کشور شود. البتـه اخبار مثبـت از توافقات و تحرکات موفق دیپلماسـی کشور نیز، ریسک موجود در بازار را که در یک سال گذشته، سوداگران از آن برای موج سواری استفاده می کردند، نیز کاهش شدیدی داشته باشد. طبـق اطلاعات به دسـت آمده، سوئیفت برای انتقال ۶ میلیارد دلار ایران باز شـد که همزمان با این خبر قیمـت دلار از ۴۹ هزار و ۳۵۰ تومان به سمت کانال ۴۸ هزار تومانی حرکت کرده است. همچنین روز سه شنبه مجیدرضا حریـری، رئیس اتـاق بازرگانی ایران و چین گفته است که بنـا به اخبار و شـنیده های رسمی و غیررسمی، ۶ میلیـارد دلار تحـت کلیـد بانک مرکزی قرار گرفت و با توجه به زمزمه، ۱۰ میلیارد دیگـر از منابع که در راه است، بانک مرکزی قاعدتا قدرت دخالت موثری در بازار دارد، پس باید منتظر بعـد از تعطیلات بـود و عکس العمل بازار را دید. 

با استفاده از امـکان پیش آمده در قطر و با بازگشایی سوئیفت، ایران امکان خرید کالا و پرداخت وجه آن از طریق روال متعارف بانکی را از طریق این ارزها، خواهد داشت؛ از سوی دیگر پیش بینی می شود بخشی از این ارزها به صورت اسـکناس نیـز وارد چرخه ارزی شـود و با تأثیر ایـن منابع آزاد شـده، قیمت دلار و یورو در روزهای پیـش رو کاهش یابد؛ کارشناسـان می گویند احتماال دالر غیررسمی تا ۴۷ هـزار تومان هـم در هفته آینده کاهـش قیمـت یابد و ایـن روند در هفته های آتی هم ادامه خواهد یافت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
افزایش شمار شهدای غزه به ۳۵ هزار و ۸۵۷ نفر
۳ اردوگاه اسکان اضطراری برای متاثرین از سیلاب در ارومیه برپا شد
دستور فوری دیوان لاهه به اسرائیل برای توقف حمله به رفح
حضور رئیس‌جمهور و وزیر خارجه تانزانیا در سفارت ایران برای تسلیت به مردم ایران + عکس
بشار اسد در نزدیک‌ترین زمان ممکن به تهران می‌آید
فروش خانه به گروگان گیری منجر شد
دلایل بازداشت گسترده مقامات نظامی در روسیه
فرابی: رئیسی صمیمی‌ترین مقام کشور بود/ صفارهرندی: رئیس جمهور سیاست را مانند نوعی ماموریت و تکلیف به جای می‌آورد
خداحافظ سید دلها
ادای دِین به رئیس جمهوری که دوستش می‌داشتم
سید دلمان برایت تنگ میشود!
فیلم| سلامی: شهدای ما در عرصه بین‌الملل تاثیر گذار بودند
عکس| رئیسی؛ رجایی زیست، بهشتی شد
رضیئی: سید پناه ما بود/ غمیلوی: بهت زده‌ایم و بیشتر خجالت زده!
فیلم| سردار سلامی: رئیس‌جمهور ما یک شخصیت الهی و آسمانی بود
باز شدن پای اسرائیل به تیراندازی استانبول؟
چاقوکشی در مرکز چین با ۸ کشته/ ضارب با اختلال روانی بازداشت شد
ردپای اوکراین در حمله تروریستی به سالن تئاتر در حومه مسکو
عکس| تصاویری از تشییع شهید موسوی در شهرری
فیلم| سیل جمعیت مراغه‌ای‌ها در تشییع استاندار شهید آذربایجان‌شرقی
فیلم| آخرین سخنرانی آقای رئیسی در هیئت دولت
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top