تاریخ انتشار: دوشنبه 1402/11/23 - 18:19
کد خبر: 496354

ابلاغ مصوبه جذب استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان از سوی رئیسی

 ابلاغ مصوبه جذب استعدادهای برتر ملی دانشگاه فرهنگیان از سوی رئیسی

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «آیین‌نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، در نامه‌ای به وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه فرهنگیان،و ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «آیین‌نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» را که در جلسه 894 مورخ 26 دی ماه 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

وزارت آموزش و پرورش
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
بنیاد ملی نخبگان
دانشگاه فرهنگیان
ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «آیین‌نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 455 مورخ 1402/10/19 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد مورخ 1402/08/07 شورای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه
در راستای اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول در نظام آموزش‌وپرورش مبنی بر حرکت در جهت «رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان» (بند1)، و «بهسازی و اعتلاء منابع آموزش‌وپرورش ... با تأکید بر بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه‌ نیروی انسانی و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد» (بند 3-2)؛ همچنین الزام راهکار 3-11 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید راهبرد ملی 2 ذیل راهبرد کلان 8 نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و نیز تکلیف ماده‌واحده مصوب جلسه 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد از طریق دانشگاه فرهنگیان» و نظر به ظرفیت‌ها و تکالیف مندرج در دستورالعمل جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب هیات‌وزیران 1400/11/17 ) بر اساس مأموریت دانشگاه فرهنگیان در زمینه «تأمین و تربیت توانمندسازی منابع انسانی آموزش‌وپرورش» (ماده 1 اساسنامه) و اولویت نخبگان برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان (تبصره 4 ماده 20)، در راستای تحقق ماده یک «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» مبنی بر «ارتقاء نظام تخصصی تربیت دانشجو-معلم» (مصوب جلسه 879 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «آئین‌نامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» به شرح ذیل احصاء و با هماهنگی معاونت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت‌های آموزش‌وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد ملی نخبگان، در دانشگاه فرهنگیان و با نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت، اجرا می‌گردد.

ماده1- هدف و رویکردهای اساسی
هدف این ‌آیین‌نامه عبارت است از کیفیت‌بخشی به نیروی انسانی آموزش‌وپرورش از طریق ارتقاء سطح ورودی دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان با تمرکز بر استعدادهای برتر دانش‌آموزی.
رویکردهای اساسی حاکم بر فرایندهای این ‌آیین‌نامه عبارت‌اند از:

توجه به الزامات اسناد بالادستی و ظرفیت‌های قانونی

توجه به دلالت‌های مبانی نظری استعداد

اهمیت مدیریت و نگهداشت استعدادهای برتر

تنوع‌بخشی به روش‌های شناسایی و جذب نخبگان

رعایت عدالت تربیتی با توجه ویژه به مناطق محروم

ماده 2- تعاریف
الف- وزارت: منظور از وزارت در این ‌آیین‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران است.
ب- ستاد تعلیم و تربیت: منظور از ستاد تعلیم و تربیت در این ‌آیین‌نامه شورای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ج- هیأت جذب و پذیرش: شورایی است متشکل از افراد حقوقی و حقیقی که ستاد تعلیم و تربیت‌ می‌تواند مسئولیت‌ها و اختیارات خود در ‌برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر این ‌آیین‌نامه را به آن واگذار نماید.

د- دبیرخانه: به‌منظور تهیه و تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل ها و همچنین برگزاری جلسات هیأت جذب و پذیرش و پیگیری امور مربوط به اجرای ‌آیین‌نامه، دبیرخانه‌ای در دانشگاه فرهنگیان تشکیل خواهد شد.

ماده 3- ترکیب هیأت جذب و پذیرش
ترکیب اعضای هیأت جذب و پذیرش به شرح ذیل‌ می‌باشد:

رئیس دانشگاه فرهنگیان (رئیس هیأت جذب و پذیرش)

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

چهار عضو حقیقی از میان متخصصان تربیتی، معلمان یا مدیران موفق مدارس با معرفی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره 1- عضویت اعضای حقیقی هیأت با حکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت‌ می‌یابد.
تبصره 2- مسئولیت دبیری جلسات بر عهده معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.
تبصره 3- جلسات هیأت مذکور با اکثریت مطلق اعضا رسمیت مییابد و در صورت عدم امکان حضور اعضای بندهای 2 تا 5، عضو مذکور نماینده تام‌الاختیار خود را با حق رأی معرفی می‌نماید.

ماده4- وظایف و اختیارات هیأت جذب و پذیرش

تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و تعیین شایستگی ها، امتیازات، حدنصابها، ابزارهای ارزیابی و صلاحیت ارزیابان برای شناسایی و جذب استعدادهای برتر موضوع ماده 7 این آئین نامه.

تصویب دستورالعمل های لازم برای اعطاء مشوق ها، موضوع ماده 9 این آئین نامه.

تعیین شرایط پویایی استعدادهای جذب‌شده برای بهره مندی از مشوق ها موضوع تبصره 1 ماده 9 این آئین نامه.

نظارت بر فعالیت‌های دبیرخانه و حسن اجراء آیین نامه.

تبصره: در مواردی که مصوبات دارای بار مالی برای بودجه عمومی دولت باشد و یا آثار و تبعات اداری و استخدامی اعم از حقوق و مزایا، جذب، به‌کارگیری و استخدام، طبقه‌بندی مشاغل و مانند آن را در برداشته باشد، رعایت مقررات عمومی حاکم و کسب مجوزهای لازم از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در فرآیند تصویب هیأت جذب و پذیرش، الزامی است.

ماده5- ظرفیت و شرایط پذیرش
سالانه حداقل 10 درصد ظرفیت جذب در مقطع کارشناسی بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر نیازسنجی نقطه‌ای و همراه با تعیین رشته و شغل‏-محل‌های به‌کارگیری افراد در آموزش‌وپرورش، به جذب استعدادهای برتر دانش‌آموزی به صورت پذیرش بدون آزمون از طریق روش جایگزین پیش‌بینی‌شده در این ‌آیین‌نامه با رعایت انتشار آگهی عمومی، اختصاص می یابد.

تبصره: در صورت عدم تحقق جذب حداقل 10 درصدی، به سبب لزوم حفظ کیفیت پذیرفتهشدگان، باقی‌مانده ظرفیت از محل داوطلبان آزمون سراسری تکمیل شود.

فرآیند جذب و پذیرش دانشجو-معلمان با توجه به امکانات و سیاست‌های دانشگاه، مطابق با آئین‌نامه مربوطه، با هماهنگی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، توسط دانشگاه فرهنگیان انجام می‌پذیرد.

پذیرش نهایی متقاضیان با لحاظ کردن نسبت 60 درصد نمره کسب‌شده (به عنوان شایستگی تخصصی) و 40 درصد نمره (به عنوان شایستگی عمومی و اختصاصی) و پس از تأیید گزینش بر مبنای بالاترین امتیازهای کسب شده، صورت خواهد گرفت که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد.

داوطلبین منتخب، پس از طی فرآیندهای قانونی و احراز شرایط مندرج در ماده (4) مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان» علاوه بر اینکه مشمول قانون متعهدین خدمت شده از مزایای ویژه پیش‌بینی‌شده در ماده 9 بهره‌مند می‌گردند.

این آیین‌نامه به مدت دو سال به‌صورت آزمایشی اجرا می شود و سپس با تصمیم ستاد تعلیم و تربیت تثبیت خواهد شد.

ماده 6- شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان
الف) شرایط عمومی جذب متقاضیان موضوع این ‌آیین‌نامه مطابق با شرایط عمومی استخدام معلم در آموزش‌وپرورش خواهد بود.
ب) شرط اختصاصی جذب متقاضیان، موفقیت در کسب حدنصاب یا امتیازات تعیین‌شده در ‌آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 1- پذیرش برای دانش آموزان تا دو سال پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است.
تبصره 2- پذیرش برای طلاب تا دو سال پس از فارغ التحصیلی از سطح یک و صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر است.
تبصره 3- مدت خدمت سربازی داوطلبان ذکور به حدود سنواتی این آیین نامه اضافه می‌گردد.

ماده 7- شناسایی و جذب استعدادهای برتر
شناسایی استعدادهای برتر از طریق فراخوان عمومی انجام خواهد شد. بر این اساس؛ دانش‌آموزان واجد شرایط ذیل با شرکت در فراخوان، امتیازاتی را طبق دستورالعمل های مربوطه کسب کرده و از مزایای پیش‌بینی‌شده برخوردار خواهند شد.

راه‌یافتگان به المپیادهای ملی و دارندگان مدال‌های کشوری المپیادها با تأیید باشگاه دانش‌پژوهان جوان؛

برگزیدگان مسابقات رسمی قرآنی، فرهنگی-هنری و ورزشی، در سطوح استانی و کشوری، با تأیید معاونت مربوطه در وزارت یا سازمان رسمی مسئول؛

برگزیدگان جشنواره‌ها و رویدادهای رقابتی معتبر بنیاد ملی نخبگان (بخش دانش‌آموزی جشنواره جوان خوارزمی، روبوکاپ آزاد ایران و مانند آن)، جشنواره‌های فنی-مهارتی و المپیاد ملی مهارت و مانند آن، برگزیدگان مسابقات ملی ‌دانش‌آموزی (مانند جشنواره پژوهش سراهای دانش‌آموزی و...) و مسابقات رسمی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سطح ملی، برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌های معتبر ملی حوزوی، با تأیید بنیاد ملی نخبگان، سمپاد، معاونت مربوطه در وزارت یا سازمان رسمی مسئول؛

حافظان کل یا 10، 15 و 20 جزء قرآن کریم، با تأیید سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی یا معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی؛

اعضای مجامع ملی تشکل‌های دانش‌آموزی با تأیید بالاترین مقام تشکل؛

برگزیدگان استانی رویداد ملی استعداد معلمی (راه‌یافتگان به مرحله کشوری)؛

دارندگان رتبه‌ زیر 1000 کشوری در کنکور (با ضریب تأثیر متفاوت)؛

دارا بودن امتیاز معدل 16 در آزمون نهایی (به‌صورت تأثیر ضریب مثبت و منفی).

تبصره 1- ضریب تأثیر امتیازات متناسب با رشته‌ی داوطلب در دانشگاه فرهنگیان تدوین و اعمال‌ می‌گردد و جمع امتیازات ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2- دستورالعمل مربوط به حمایت از رشته‌های حائز اولویت با تأکید بر آموزش ابتدایی و علوم انسانی تدوین خواهد شد.
تبصره 3- به‌روزرسانی و پایش مسابقات، جشنواره‌ها، رویدادها توسط دبیرخانه و با تأیید ستاد تعلیم و تربیت انجام خواهد شد.
تبصره 4- برگزیدگان مرحله استانی و کشوری مسابقات ، جشنواره‌ها و رویدادها، متناسب با کیفیت هرکدام از آن‌ها، سقف امتیاز متفاوت خواهند داشت.

ماده 8- مسئولیت‌ها و اختیارات دبیرخانه
دبیرخانه اجرایی طرح که در دانشگاه فرهنگیان تشکیل خواهد شد، مسئولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت.

تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها جهت تصویب در ستاد تعلیم و تربیت.

نظارت عملکردی بر اجرای ‌آیین‌نامه و ارائه گزارش سالانه به ستاد تعلیم و تربیت.

رصد احراز شرایط پویایی استعدادهای جذب‌شده برای بهرهمندی از امکانات ماده 9 این آئین نامه.

رسیدگی به شکایات مرتبط با فرآیندهای اجراء ‌آیین‌نامه.

ماده 9- مشوق‌ها
پذیرفته‌شدگان از طریق این ‌آیین‌نامه از امتیازات و مشوق‌های زیر بهره‌مند خواهد شد:

اعطاء بورسیه تحصیلی به دانش‌آموزان برگزیده نهایی، تا اتمام دوره تحصیل و ورود به دانشگاه.

متناسب‌سازی برنامه درسی تربیت‌معلم مبتنی بر الگوهای استاد-شاگردی (رهیاری)، متناسب‌سازی الگوی کارورزی، و غنی‌سازی فرصت‌های یادگیری مستعدان از طریق تسهیل شرکت در دوره‌ها، بازدیدها، فرصت‌های مطالعاتی و ... بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه.

اعطاء تسهیلات مربوط اشتغال به تدریس در مدارس سمپاد و نمونه دولتی، ماندگار، هیأت امنایی در صورت اعلام نیاز و طی دوره‌های پودمان.

اعطاء تسهیلات در زمینه تحصیل هم‌زمان در دو رشته در دانشگاه‌های دولتی، حوزه های علمیه و دانشگاه فرهنگیان در رشته‌های متناسب یا دو رشته معلمی در دانشگاه فرهنگیان و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.

اعطاء تسهیلات برای ایفاء مسئولیت اجتماعی به‌ویژه برای خدمت در مناطق محروم در قالب پژوهانه و ارتقاء.

اعطاء تسهیلات در انتخاب محل تحصیل و محل خدمت و سنوات آغازین خدمت و کاهش محدودیت‌های مربوط به مأموریت و انتقال درون آموزشوپرورش و اعطاء تسهیلات مرتبط با دستورالعمل‌ها و ضوابط انتصابات، ارتقاء شغلی و تصدی مسئولیت بر اساس مقررات مربوط به جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور.

تبصره 1- بهره‌مندی از امتیازات و مشوق‌ها، منوط به تحقق شرایط پویایی در طول دوره تحصیل خواهد بود.

تبصره 2- بهره‌مندی استعدادهای برتر در حال تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، از مشوق‌های تعیین‌شده در این آئین‌نامه با تدوین شیوه‌نامه‌ اختصاصی و تصویب ستاد تعلیم و تربیت بلامانع خواهد بود.

ماده 10- وظایف نهادی
به منظور تحقق مفاد این ‌آیین‌نامه، نهادهای ذیربط دارای وظایف به شرح ذیل هستند:

سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات و بودجه مربوط به اجراء احکام آئین نامه، اقدام نماید.

دانشگاه فرهنگیان موظف است اعتبارات و بودجه و زیرساخت اجرایی احکام آئین نامه را به‌صورت سالانه پیش‌بینی نماید.

تمامی مراجع و دستگاه‌های ذیربط اعم از مراجع درون وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای ذیربط در دولت موظف‌اند جهت تحقق این ‌آیین‌نامه و اعطاء مشوق‌های پیش‌بینی‌شده نسبت به انجام همکاری های لازم با دانشگاه فرهنگیان اقدام نمایند.

ماده 11- هرگونه اصلاح و تغییر در این آئین نامه منوط به تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهد بود.

ماده 12- این آئین‌نامه در یک مقدمه و 12 ماده و 14 تبصره در جلسه 894 مورخ 26/10/1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
ترامپ قلاده به گردن بایدن انداخت! +عکس
دعوت آحاد مردم برای حضور در پای صندوق رای در ۱۱ اسفند۱۴۰۲
هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس
گزارش سازمان ملل در مورد تجاوز سربازان اسرائیل به زنان و دختران فلسطینی
خانوادگی پرچم به دست بگیرید و چشم دشمن را کور کنید
هشدار شدیداللحن چین به آمریکا!
کار عجیب دیگر از ترامپ!
بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی در حمایت از فهرست جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
هشدار جدی هواشناسیبرای ۵روز آینده ؛ برف و باران کشور را فرا می گیرد
توجیه زلنسکی برای لغو انتخابات
هیئت رژیم صهیونیستی امروز به پاریس می‌رود
هنگام خرید کانتینر دست دوم به چه نکته‌هایی دقت کنیم؟
خبر مهم رئیس سازمان انرژی اتمی
افزایش حمایت از نخست وزیر هلند برای دبیرکلی ناتو
فرزین‌فرد: امروز انتخابات از اصلی ترین دغدغه‌های جنبش دانشجویی است
قطعا جهان اسلام برای غزه عزادار است +فیلم
سوال رهبر انقلاب از سران کشورهای اسلامی +فیلم
با شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی آشنا شوید!
راهنمای سفر با تور ارمنستان سلام پرواز
عایق رطوبتی محبوب: راهنمای انتخاب، خرید و قیمت ایزوگام
راهنمای خرید دندونی سگ؛ هم سرگرمی هم سلامتی!
آزمون رشته های شناور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ برگزار شد
جایزه «نکست» پرچم فناوری کشور را به اهتزاز درآورد
اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه دافوس ارتش +عکس
اعلام آمار دریافت کارت ورود به جلسه کنکورهای ارشد و دکتری ۱۴۰۳
نخستین جشنواره فرهنگی دانشگاه تهران +عکس
از سرگیری پذیرش دختران در دانشکده‌های پزشکی افغانستان
معرفی برگزیدگان جشنواره علمی شهید چمران اساتید
نحوه خدمت‌رسانی پلیس گذرنامه به نخبگان ایرانی
پاسخ رئیس دانشگاه شهید منتظری مشهد به گلایه دانشجویان از وضعیت غذا+ عکس
دانشگاه‌ها مراجع خوبی به منظور کمک به مردم برای انتخاب درست هستند
کسر بودجه ۱۳۷ میلیارد شیکلی کابینه نتانیاهو
فهرست جبهه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت منتشر شد
برگزاری جشنواره علمی شهید چمران در دانشگاه تهران
مشارکت مردم در انتخابات دغدغه اصلی جریان های سیاسی باشد
سقف سنی روسای دانشگاه‌ها به ۷۰ سال افزایش یافت
نظرسنجی ها حاکی از افزایش مشارکت است
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top