تاریخ انتشار: یکشنبه 1403/01/12 - 10:47
کد خبر: 500133

با تمام کنکورهای سال ۱۴۰۳ آشنا شوید

 با تمام کنکورهای سال ۱۴۰۳ آشنا شوید

در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲ کنکور و آزمون کشوری در گروه های مختلف برگزار می شود. کنکور سراسری در دو نوبت اردیبهشت و تیر سال ۱۴۰۳ برگزار خواهند شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، آزمون های سال ۱۴۰۳ در گروه های کنکور سراسری، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی حرفه ای برگزار می شوند.

آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شده اند و داوطلبان شرکت کننده در این آزمون ها باید در انتظار اعلام نتایج اولیه در بهار ۱۴۰۳ باشند.

به گفته دکتر پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام می شود و در نهایت انتخاب رشته این آزمون ها در خردادماه ۱۴۰۳ اجرا می شود.

برگزاری کنکور سراسری در سال ۱۴۰۳ در دو نوبت

بر اساس برنامه زمان بندی کنکور سراسری در سال ۱۴۰۳ در دو نوبت برگزار می شود. نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهند شد.

در سال ۱۴۰۳ دو آزمون کشوری دیگر نیز برگزار می شود. آزمون های کاردانی به کارشناسی و کاردانی ویژه فنی حرفه ای همزمان در جمعه ۲ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

نکته مورد توجه درباره آزمون های کاردانی به کارشناسی و کاردانی ویژه فنی حرفه ای زمان ثبت نام این آزمون ها است. ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی در روزهای ۲۷ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۳ و ثبت نام آزمون کاردانی ویژه فنی حرفه ای در روزهای ۱۷ تا ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳ انجام می شود.

برگزاری ۳۸ آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۸ آزمون در گروه علوم پزشکی برگزار می شود. تنوع این آزمون ها از آزمون دستیاری دوره پنجاه و یکم آغاز می شود و تا برگزاری آزمون های صلاحیت بالینی و ارزیابی دانش دانشجویان گروه علوم پزشکی را در بر می گیرد.

براساس برنامه زمان بندی اعلامی بیشترین آزمون ها در مردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.
ردیف     آزمون     تاریخ برگزاری آزمون
۱     آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۵۱)     ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲     آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)     ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳     آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی «فلوشیپ» (توسط دانشگاه‌ها)     ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۴     آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی     ۱۰ و ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۵     آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی     ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶     آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره شانزدهم)     ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷     آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۴)     ۷ تیر ۱۴۰۳
۸     آزمون ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی پزشکی     ۴ مرداد ۱۴۰۳
۹     آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی     ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۰     آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی     ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۱     آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی (Ph.D)     ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۲     آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری     ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۳     آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۴     آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی (MPH)     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۵     آزمون ملی دندانپزشکی (۱)     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۶     آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۱)     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۷     آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱)     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۸     آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی     ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
۱۹     مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره ۱۶)     ۱۹ مرداد ۱۴۰۳
۲۰     آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)     ۲۵ مرداد ۱۴۰۳
۲۱     آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی دوره ۷۱) و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد فوق تخصصی دوره ۳۸)     ۸ شهریور ۱۴۰۳
۲۲     آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی     ۸ شهریور ۱۴۰۳
۲۳     آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۵)     ۲۹ شهریور ۱۴۰۳
۲۴     آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی     ۵ مهر ۱۴۰۳
۲۵     آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D)     ۱۰ آبان ۱۴۰۳
۲۶     آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۶)     ۲۴ آبان ۱۴۰۳
۲۷     آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)     ۸ آذر ۱۴۰۳
۲۸     آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۷)     ۶ دی ۱۴۰۳
۲۹     آزمون ملی دندانپزشکی (۲)     ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۰     آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲)     ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۱     آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل (۲)     ۱۳ دی ۱۴۰۳
۳۲     آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و یکم)     ۲۷ دی ۱۴۰۳
۳۳     آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری     ۴ بهمن ۱۴۰۳
۳۴     آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)     ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
۳۵     آزمون صلاحیت بالینی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی     ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۶     آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها)     ۱۸ بهمن ۱۴۰۳
۳۷     آزمون پیش کارورزی - آزمون علوم پایه پزشکی - آزمون علوم پایه دندانپزشکی - آزمون پایان دوره داروسازی     ۲ اسفند ۱۴۰۳
۳۸     آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۸)     ۹ اسفند ۱۴۰۳

برخی از آزمون های گروه علوم پزشکی توسط دانشگاه های علوم پزشکی و برخی از آزمون ها توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اجرا می شوند.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
قلدری دروازه‌بان استقلال برای پلیس +فیلم
واکنش تهدیدآمیز اسرائیل به توقیف یک کشتی مرتبط با این رژیم از سوی ایران
رقیب بیرانوند در یک قدمی ثبت رکوردی تاریخی
من احساس شعف می‌کنم
تصویر میلیاردر اسرائیلی مالک کشتی توقیف شده توسط سپاه
نیروی دریایی سپاه کشتی اسرائیلی را توقیف کرد +جزئیات
جزئیات جدید درباره توقیف کشتی مرتبط با اسرائیل در نزدیکی تنگه هرمز
لحظه ورود دلاوران ایرانی به کشتی اسرائیلی + فیلم
عاقبت صحبت‌های عاشقانه با روناک +فیلم
بیانیه تند استقلال: قهرمانی‌های پرسپولیس کذایی است
تالار شیشه‌ای قرمز شد/ ریزش ۵۳ هزار و ۹۱۹ واحدی شاخص کل
توقیف یک کشتی در نزدیکی امارات
جوایز نقدی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ اعلام شد
آغاز طرح برخورد با بی‌حجاب‌ها از امروز
پیام رسان ایتا دوباره دچار اختلال شد
محدوده طرح ترافیک تهران تغییر می‌ کند؟
هوای پایتخت در مرز پاکی
قانون کاهش مدت خدمت سربازی چه زمانی اجرا می شود؟‌
کریستیانو رونالدو مشتری پیدا کرد
اقدام زیبای دانشجویان کانادایی +فیلم
آخرین وضعیت آرایش سیاسی مجلس دوازدهم
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top