تاریخ انتشار: سه شنبه 1403/02/25 - 09:57
کد خبر: 504614

نحوه انتخاب موضوعات پایان نامه برای پذیرش دانشجوی استاد محور

نحوه انتخاب موضوعات پایان نامه برای پذیرش دانشجوی استاد محور

جزییات شیوه نامه اجرایی انتخاب موضوعات پایان نامه و رساله از سامانه نان و زمان بندی اجرایی آن برای پذیرش دانشجوی استاد محور در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شیوه نامه اجرایی انتخاب موضوعات پایان نامه و رساله از سامانه نان و زمان بندی اجرایی آن برای پذیرش دانشجوی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ (ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به روش استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور) توسط قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم تصویب شده و برای پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.

در این شیوه نامه عنوان «نیاز پرداز» به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی، شرکت‌های دانش بنیان و فناور، دانشگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز از نهادهای قانونی ذی ربط و مورد تائید دبیر خانه اطلاق می‌شود.

همچنین پارسا پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و رساله در مقطع دکتری تخصصی است.

ماده ۲ این شیوه نامه به فراخوان دانشگاه‌ها جهت دریافت مدارک، سوابق و ثبت اطلاعات متقاضیان بر روی موضوعات پارساهای تائید شده در سامانه نان و انجام فرایند پذیرش دانشجو مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری از ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ است اشاره کرده است.

دانشگاه‌ها موظف هستند نتایج پذیرش اولیه خود را جهت پذیرش نهایی حداکثر از ۱۱ مرداد تا ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۳ در سامانه‌ای که به این منظور توسط سازمان سنجش معرفی شده است بارگذاری کنند در خارج از زمان مذکور امکان اعلام پذیرش دانشجو میسر نیست و در شرایط خاص کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور ملاک عمل خواهد بود.

در تبصره ۱ نیز تاکید شده است که دریافت مدارک و سوابق متقاضیان خارج از زمان پیش بینی شده در ماده ۲ توسط دانشگاه‌ها مجازنیست. در صورت نیاز به تمدید مدت زمان فراخوان یا اعلام بازه زمانی جدید برای فراخوان موارد به طور رسمی از طرف معاونت آموزشی وزارت به دانشگاه‌ها اعلام می‌شود.

زمان بندی ثبت نیازهای پارسا توسط نیاز پردازها و ثبت اطلاعات اساتید میزبان توسط دانشگاه‌ها در سامانه نان به شرح زیر است:

موسسه ISC موظف به بازگشایی سامانه نان جهت ثبت موضوعات پارساها توسط نیاز پردازها از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با رعایت شرایط زیر است:

موضوع پارسا به همراه شرح مختصری از نیاز مشخص شود، موضوع پارسا بایستی به گونه‌ای باشد که نیاز اعلامی برای دوره کارشناسی ارشد حداقل تا ۲ سال و برای دکتری تخصصی حداقل تا ۴ سال در مجموعه نیازپرداز معتبر باشد.

منابع و امکانات قابل تخصیص به پارسا اعم از، پژوهانه، ارائه داده، امکان مصاحبه با مدیران و کارشناسان مجموعه، امکان استقرار در مکان نیاز پرداز، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی یا سایر موارد در ثبت نیاز مشخص شود.

در صورت الزام نیاز پرداز به عقد قرارداد با توافق نامه با دانشگاه یا استاد میزبان جهت اجرای پارسا، نیاز پرداز بایستی نمونه قرارداد با توافق نامه را در سامانه نان بارگذاری کند. پذیرش دانشجو توسط دانشگاه و استاد میزبان منوط به عقد قرارداد یا توافق نامه مذکور میان طرفین است و دانشگاه مجاز نیست پیش از عقد قرارداد با توافق نامه نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پذیرش دانشجو در موضوع پارسای تائید شده اقدام

کند.

معرفی ۵ دانشگاه اولویت دار جهت اجرای پارسا توسط نیاز پرداز

پنج دانشگاه اولویت دار جهت اجرای پارسا در صورت تمایل توسط نیاز پرداز معرفی شود. نامه تائید نیازهای پارسا بایستی توسط بالاترین مقام مجموعه نیاز پرداز یا نماینده تام الاختیار معرفی شده به موسسه ISC در سامانه نان ثبت شود.

سقف تعداد هر پارسا برای هر نیاز توسط نیاز پرداز مشخص شود. حداکثر سقف پارسای قابل تعریف برای هر موضوع اعلامی توسط نیاز پرداز ۵ مورد است.

موسسه ISC و معاونت آموزشی وزارت با همکاری روابط عمومی وزارت موظف به اطلاع رسانی مناسب فراخوان ثبت موضوعات و نیازهای نیاز پردازها در سامانه نان هستند.

براساس این شیوه نامه، موسسه ISC موظف است نیازهای درخواستی نیاز پردازها را به مرور وارد سامانه نان نماید به گونه‌ای که اساتید از نیازهای اعلامی مطلع شده و در صورت تمایل نسبت به طی مراحل در دانشگاه جهت دریافت تائیدیه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند.

فرصت دانشگاه‌ها برای ثبت اطلاعات اساتید میزبان در سامانه نان

دانشگاه‌ها موظف هستند از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نسبت به ثبت اطلاعات اساتید میزبان خود در سامانه نان با رعایت شرایط زیر جهت دریافت تائیدیه نیاز پرداز دریافت مدارک و سوابق متقاضیان و انجام فرایند پذیرش دانشجو اقدام کنند:

تمامی ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بایستی توسط دانشگاه در احراز شرایط اساتید میزبان و ثبت در سامانه نان رعایت شود و در صورت وجود هرگونه تخلف دانشگاه مسئول پاسخگویی است.

در صورت تخلف در اعلام اساتید میزبان حائز شرایط توسط دانشگاه پذیرش آن استاد کان لم یکن تلقی می‌شود.

موسسه ISC موظف به بررسی شرایط مورد نیاز اساتید میزبان از جهت مرتبه علمی و تعداد پارسای مورد درخواست جهت اجرا از طریق سامانه نان مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری تخصصی هست.

مشخصات استاد میزبان سوابق مرتبط با نیاز اعلامی استاد میزبان به همراه مصوبه مورد نیاز شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و تائیدیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط نماینده معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه در سامانه نان ثبت می‌شود.

دانشگاه‌ها ترجیحاً همراه با بارگذاری تدریجی نیازهای پارساها در سامانه نان توسط نیاز پردازها نسبت به انتخاب موضوعات پارسا جهت رفع نیازها توسط اساتید حائز شرایط خود و دریافت مصوبه‌های مورد نیاز اقدام نمایند.

موسسه ISC موظف است به محض تکمیل تعداد پارسای قابل تعریف بر روی نیاز اعلامی نیاز پرداز امکان ثبت پارسای جدید را برای موضوع مذکور مسدود نماید در صورت انصراف دانشگاه یا عدم تائید نیاز پرداز به هر دلیل نیاز اعلامی جهت ثبت موضوع پارسای جدید در بازه زمانی پیش بینی شده باز می‌شود.

نیاز پرداز موظف است حداکثر تا ۲ هفته پس از اعلام موضوع پارسا نسبت به رد یا تائید درخواست دانشگاه اقدام کند و در صورت عدم ارائه نظر درخواست دانشگاه، تایید شده قلمداد می‌شود.

لازم به ذکر است در دو هفته پایانی بازه ثبت موضوعات پارسا توسط دانشگاه‌ها موضوع بند (۲-۳) در صورت عدم اظهار نظر نیاز پرداز درخواست اعلامی توسط دانشگاه رد شده قلمداد می‌شود.

دانشگاه مجاز نیست تا پیش از تائید نیاز پرداز نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پارسای اعلامی به متقاضیان اقدام نماید.

هر دانشگاه روی هر نیاز اعلامی صرفاً می‌تواند تا ۲ موضوع پارسا را در سامانه نان ثبت کند. همچنین هر استاد میزبان روی هر موضوع حداکثر یک موضوع پارسا را می‌تواند در سامانه نان ثبت کند.

موسسه ISC باید تعهد نامه‌ای را از نیازپرداز در صورت تائید موضوع پارسا و عقد قرارداد و توافق نامه احتمالی موضوع ردیف ۳ بند (۱-۳) جهت انجام تعهدات مندرج در زمان اعلام نیاز دریافت کند.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
کشاورزان مراقب محصولات خود باشند/ هشدار تخریب محصولات کشاورزی به ۱۶ استان
ادای احترام رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کوبا به مقام بزرگ شهید رئیسی
توقف تمام فعالیت‌های تجاری ترکیه با اسرائیل
اعلام آمادگی ۲۳۰ منتخب برای شرکت در مجمع عمومی فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم
چگونه فرش دستباف را در منزل شست و شو دهیم؟
دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت ایران
آخرین خبر از چگونگی حضور عارف در انتخابات ریاست جمهوری
قالیباف وارد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود؟
بن سلمان به ایران می آید +جزئیات
برای آشپزخانه های صنعتی به چه دستگاه هایی نیاز است؟ +نکات بهداشتی مهم
دوره ICDL در تبریز/ آموزشگاه آپادانا تبریز
۱۲ ویژگی مهم یک فلزیاب حرفه ای
مزایده آنلاین خودرو راهی سریع و موثر برای خرید خودرو
واکنش مادر رئیسی بعد از دیدن پیکر پسرش +فیلم
اولین واکنش همسر رئیس جمهور شهید بعد از شهادت +فیلم
گفت‌وگوی رهبر انقلاب با همسر شهید امیرعبداللهیان
حمله به دو خواننده معروف +جزئیات
استاد رفیعی: اخلاق را در انتخابات رعایت کنید +فیلم
آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۳ از فردا
بررسی رابطه نکونام و تاج قبل از بازی استقلال و نساجی
بورس بیش از ۱۶هزار واحد افت کرد
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top