تاریخ انتشار: شنبه 1403/03/19 - 12:15
کد خبر: 507052

جزییات اعطای بورس دانشجویی بلند مدت و کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی

جزییات اعطای بورس دانشجویی بلند مدت و کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی

شیوه نامه اجرایی اعطای بورس دانشجویی بلند مدت وکوتاه مدت بنگاه های اقتصادی ابلاغ شد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛  در راستای طرح تحول دولت سیزدهم و طرح تحول آموزش عالی و به منظور هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی و هدایت آنها جهت رفع نیازهای صنعت کشور بورس بنگاه‌های اقتصادی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش محور و آموزشی و پسادکتری و فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دکتری داخل و خارج از کشور و در همه رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با مشارکت فعال حوزه کاربرد در مراکز آموزش عالی داخل یا خارج از کشور برای انجام پروژه مورد نیاز حوزه کاربرد توسط بورسیه بر حسب تشخیص و تصویب حوزه کاربرد و شورای مرکزی بورس اجراء می‌شود.

بخش‌هایی از شیوه نامه اجرایی اعطای بورس بلند مدت و کوتاه مدت بنگاه‌های اقتصادی به شرح زیراست:

نحوه اجرای برنامه

شورای مرکزی بورس با همکاری حوزه کاربرد شرایط اعطای بورس را مشخص می‌کند. تفاهم نامه حوزه کاربرد و قرارداد پروژه و بورسیه مطابق با شرایط حوزه کاربرد و مؤسسه تنظیم می‌شود و پس از تصویب در شورای مرکزی بورس قابل اجرا است. مکاتبات هماهنگی‌ها و اجرایی شدن ارتباطات در سامانه توسط سازمان و اداره کل صورت می‌پذیرد.

اساتید، دانشجویان و مؤسسات تعیین شده مطابق با تفاهم نامه با حوزه کاربرد ظرف مدت معین پیشنهاده خود را از طریق سامانه یکپارچه به حوزه کاربرد اعلام می‌کنند.

در صورتی که نیاز درخواستی حوزه کاربرد دانشجو محور باشد پیشنهاده از سوی دانشجویان واجد شرایط مؤسسات به حوزه کاربرد اعلام خواهد شد. در چنین حالتی نقش و وظیفه استاد همکار صرفاً استاد راهنمایی بورسیه خواهد بود و استاد همکار تعهدی در قبال حوزه کاربرد نخواهد داشت.

کارگروه تخصصی مطابق با تفاهم نامه با حوزه کاربرد از بین پیشنهادات دانشجوی بورسیه استاد همکار و مؤسسه را انتخاب کرده و به حوزه کاربرد جهت انعقاد قرارداد پروژه و بورسیه معرفی می‌کند.

انعقاد قرارداد بعد از تأیید کارگروه تخصصی صورت می‌پذیرد. حوزه کاربرد مطابق با تفاهم نامه قرارداد پروژه و بورسیه را با معرفی شدگان از سوی کارگروه تخصصی منعقد می‌کند.

در صورتی که نیاز درخواستی حوزه کاربرد دانشجو محور باشد انعقاد قرارداد بورسیه با تأیید استاد راهنما صورت می‌پذیرد.

حوزه کاربرد ملزم به بورسیه کردن دانشجوی مجری یا دانشجوی همکار مجری پروژه طبق قرارداد پروژه و بورسیه و مطابق با مقررات و آئین نامه و شیوه نامه مصوب شورای مرکزی بورس است. حوزه کاربرد موظف است کلیه هزینه‌های پروژه و بورس را طبق جدول مندرج در قرارداد و در قالبی که در قرارداد پروژه و بورسیه تعیین شده پرداخت کند.

موارد فوق به صورت معمول قابل اجرا است و نحوه اجرا با تأیید شورای مرکزی بورس قابل تغییر است.

نحوه ثبت نام در بورسیه‌ها

دبیرخانه کارگروه تخصصی، هماهنگی با وزارت خانه‌های صنعت معدن تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌های ذینفع از طرف اداره کل جهت اعلام فراخوان به حوزه کاربرد را برعهده دارد.

حوزه کاربرد نیاز خود را طبق کاربرگ پیش بینی شده در سامانه یکپارچه بورس ثبت و اعلام می‌کند و حوزه کاربرد می‌تواند حداقل سه مؤسسه را به عنوان اولویت انجام پروژه مشخص کند.

مدارک توسط اداره کل بررسی و صلاحیت حوزه کاربرد برای ارسال موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تأیید حوزه کاربرد طرح‌های اولیه را که بر اساس مشکلات واقعی آن حوزه بوده است، در سامانه یکپارچه بورس جهت ثبت نام متقاضیان بارگذاری می‌کند.

اساتید و در صورت لزوم دانشجویان دانشگاه‌های تعیین شده از سوی حوزه کاربرد ظرف مدت معین پیشنهاده خود را از طریق سامانه یکپارچه بورس به حوزه کاربرد اعلام می‌کنند.

حوزه کاربرد از بین، پیشنهادات مؤسسه و استاد همکار را انتخاب کرده و مبادرت به انعقاد قرارداد با آنها می‌کند.

نحوه پشتیبانی مالی بورسیه‌ها

حوزه کاربرد برای هر یک از طرح‌های اولیه (RFP) ارائه شده میزان توانایی خود در پشتیبانی مالی و فنی را تعیین می‌کند. این پشتیبانی شامل موارد زیر است:

* پشتیبانی مالی مقطع و یا دوره تحقیقاتی و یا ترکیب پیشنهادی از مقاطع و دوره‌های متناسب با طرح اولیه مطرح شده.

روند ثبت نام می‌تواند با یکپارچه سازی سامانه یکپارچه بورس با سامانه «نان» و یا «ساتع» و یا ارسال نامه تقاضانامه از سوی حوزه کاربرد به اداره کل نیز عملیاتی شود و اداره کل می‌تواند در این مورد تصمیم گیری کند.

* اختصاص استاد مشاور حوزه کاربرد که توانایی ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی در سطح مطلوب را داشته باشد.

* استاد مشاور حوزه کاربرد به پیشنهاد حوزه کاربرد و با تأیید اداره کل تعیین می‌شود.

بررسی طرح‌های اولیه ارائه شده و دسته بندی آنها

- بررسی طرح‌های اولیه (RFP) در حوزه‌های تخصصی وتحقیقاتی اولویت دار توسط اداره کل

- بررسی در کارگروه تخصصی اداره کل انجام می‌شود.

- اعلام طرح‌های تصویب شده در سامانه یکپارچه توسط اداره کل به نحوی که طرح‌ها در دسترس مخاطبین اساتید دانشجویان و ذینفعان قرار گیرد.

ارائه پیشنهاده توسط استاد و دانشجویان

اساتید دانشجویان با مراجعه به سامانه یکپارچه می‌توانند برای هر طرح اولیه پیشنهاده ارائه دهند.

اعضای هیأت علمی مؤسساتی که مجوز جذب مقاطع تحصیلات تکمیلی را ندارند، می‌توانند از طریق طرح تعاون و دیگر طرح‌های جاری در وزارت اقدام به جذب دانشجو از مؤسسه دارای مجوز کنند.

در صورتی که نیاز درخواستی حوزه کاربرد دانشجو محور باشد پیشنهاده از سوی دانشجویان واجد شرایط مؤسسات به حوزه کاربرد اعلام خواهد شد.

اساتید دانشجویان می‌توانند هر تعداد پروپوزال ارائه دهند اما برای هر طرح اولیه حداکثر می‌توانند دو بار پروپوزال ارائه کنند.

در صورتی که استاد تمایل دارد دانشجویان فعلی خود را برای بورسیه پیشنهاد دهد، باید مشخصات دانشجویان فعلی خود را در پروپوزال درج کند در صورتی که اجرای پروژه نیازمند پذیرش دانشجویان جدید باشد استاد باید مشخصات کلی دانشجویان مورد نیاز را در پروپوزال شرح دهد.

تأیید و رد دانشجویان پیشنهاد شده توسط کارگروه تخصصی انجام می‌گیرد.

محدودیت معرفی دانشجویان فعلی اساتید برای ورود به برنامه برای مقاطع تحصیلی:

- پسا دکتری: محدودیت ندارد

- دکتری: تا پایان نیمسال ششم

- کارشناسی ارشد: تا پایان نیمسال سوم

- کارشناسی و کاردانی: پس از گذراندن نیمی از واحدهای مورد نیاز برای گذراندن مقاطع فوق.

- دوره‌های فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی طبق شیوه نامه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

- انعقاد قرارداد بورسیه

تدوین و انعقاد قرارداد بورسیه طبق توافق بعمل آمده با توجه به جدول زیر انجام می‌گیرد:

نوع بورس

دکتری

مقرری ماهیانه متقاضی+ مقرری ماهیانه استاد+ هزینه‌های آزمایش و تحقیق و ملزومات

کارشناسی ارشد

مقرری ماهیانه متقاضی+ مقرری ماهیانه استاد +هزینه‌های آزمایش و تحقیق و ملزومات

کارشناسی

مقرری ماهیانه متقاضی +مقرری ماهیانه استاد+ هزینه‌های آزمایش و تحقیق و ملزومات

کاردانی

مقرری ماهیانه متقاضی+ مقرری ماهیانه استاد +هزینه‌های آزمایش و تحقیق و ملزومات

فرصت تحقیقاتی

خارج

مطابق با الگوی موجود

فرصت تحقیقاتی داخل

مطابق با الگوی موجود

پسا دکتری

بررسی هزینه‌ها توسط کارگروه تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه کاربرد موظف است کلیه هزینه‌های پروژه و بورس را طبق جدول مندرج در قرارداد و در قالبی که در قرارداد فی مابین تعیین شده پرداخت کند.

هزینه بورس بنگاه‌های اقتصادی از محل اعتبارات و درآمد اختصاصی حوزه کاربرد تأمین می‌شود. سازمان با نهادهای دولتی می‌توانند بر اساس سیاست‌های علمی دولت بخشی از هزینه‌ها را تأمین کنند.

- شرکت‌های کوچک و فناور یا دانش بنیان ۸۰ درصد هزینه‌ها

- شرکت‌های متوسط و فناور یا دانش بنیان ۵۰ درصد هزینه‌ها

- سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ صفر تا ۲۰ درصد

تعهدات در بورس بنگاه‌های اقتصادی

حوزه کاربرد و بورسیه قرارداد مشترکی را مطابق با الگوی ارائه شده تحت عنوان «منع افشای اطلاعات واحد فناور» امضا و در سامانه بارگذاری می‌کنند. کلیه موارد مربوط به مالکیت مادی و معنوی تحقیق بر اساس توافق حوزه کاربرد و مؤسسه باید در قرارداد ذکر شود.

الزامات مربوط به حفظ محرمانگی داده‌ها و اسناد حوزه کاربرد و تعهدات مأخوذه در این راستا جز لاینفک قرارداد تنظیمی است.

ارزیابی دوره و حل اختلافات

مؤسسه موظف است گزارش عملکرد گروه تحقیقاتی را طبق کاربرگ پیشنهادی مطابق با جدول زمانی زیر به سازمان و حوزه کاربرد ارسال کند.

- دکتری: هر ۶ ماه یکبار

- کارشناسی ارشد: هر ۳ ماه یکبار

- کاردانی و کارشناسی: ۶ ماه یکبار

- فرصت تحقیقاتی پسا دکتری هر ۳ ماه یکبار

- پسا دکتری براساس تصمیم کارگروه تخصصی

در صورت اختلاف بین حوزه کاربرد و مؤسسه استاد همکار و یا دانشجوی بورسیه در خصوص تعهدات یکدیگر در قالب قرارداد فی مابین مرجع تصمیم گیرنده کارگروه تخصصی خواهد بود در موارد خارج از حوزه کارگروه تخصصی سازمان مرجع تفسیر و رسیدگی به اختلافات است.

مؤسسه موظف است مراتب انصراف دانش آموختگی یا اتمام دوره را به همراه کسب بازخورد حوزه کاربرد به سازمان گزارش کند.

سابقه انجام تحقیق در پرونده استاد، بورسیه و همچنین حوزه کاربرد، ثبت و بر اساس معیارهای تعریف شده، ارزیابی و پایه‌ای برای مشوق‌ها و ارائه خدمات آینده خواهد بود.

تکمیل زیست بوم فناوری ایجاد شده

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره کارگروه تخصصی دستاوردهای ایجاد شده را تحلیل و موارد زیر را جهت ادامه پشتیبانی بررسی می‌کند:

- حمایت بنگاه بورس کننده برای به کارگیری بورسیه در پیاده سازی مؤثر نتایج تحقیق

- هماهنگی بین دستگاهی در حمایت از دستاوردهای تحقیق در قالب تأسیس یا همکاری با شرکت‌های فناور یا دانش بنیان

- معرفی و اخذ حمایت از سازمانهای دولتی استفاده کننده از نتایج تحقیق.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
عکسی از هدیه متفاوت آقای مداح به مسعود پزشکیان
ستاره پرسپولیس آماده بازگشت به لیگ ایران
شاخص بورس هزار‌ و ۵۰۰ واحد رشد کرد
دسته طویرج به حرم امام حسین(ع) رسید +فیلم
سردار آزمون از فهرست بازیکنان لورکوزن خط خورد
توصیه به زائران عتبات برای پیشگیری از بیماری
«آیت‌الله جنتی» یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان باقی ماند
هر آنچه باید درباره ی سقف وافل بدانیم !
با ۵ روش برتر خمکاری ورق فلزات آشنا شوید
آقای گل لیگ برتر راهی امارات شد
امباپه پردرآمدترین فوتبالیست تاریخ رئال
زمین شماره ۲ آزادی در اختیار استقلال قرار گرفت
تسهیلات بورسیه دستیاری پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام شد
جزئیات پذیرش دستیارتخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
طراحی ویلا، مراحل طراحی و ۱۰ نکته مهم آن
مرحله نخست واریز وام ۳۰ میلیونی بازنشستگان در روزهای آینده +جزئیات
روند کاهشی نرخ بیکاری در ۱۹ استان کشور
استخراج بیت کوین در ایران: فرصت یا تهدید؟
آغاز مراسم «رکضه طویریج» در کربلای معلی +فیلم
وزیر ارشاد: هیچ انتصاب جدیدی در وزارت ارشاد صورت نگرفته است
ایلوما پرایم استار دریفت: تجربه‌ای بی‌نظیر از لذت سیگار کشیدن
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top