تاریخ انتشار: یکشنبه 1403/03/20 - 02:32
کد خبر: 507135

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد، جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان این دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد، داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد با بیان اینکه پنجاه و سومین جلسه هیأت امنای مرکزی این دانشگاه صبح امروز برگزار شد از اعمال افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد در دو بخش خبر داد و گفت: بخش اول از  یکم فروردین ۱۴۰۳ و بخش دیگر از  یکم شهریور ۱۴۰۳ افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته جاوید، مبلغ کمک هزینه خانوار سال گذشته (1402) معادل یک میلیون و 100 هزار تومان بود که این عدد امسال به یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی معادل 28 درصد افزایش داشتیم. جاوید ادامه داد: حق مسکن کارکنان در سال گذشته 900 هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و 170 هزار تومان رسید. یعنی در این بخش ما شاهد افزایش 30 درصدی خواهیم بود. همچنین حق تأهل برای کارکنان از رقم یک میلیون تومان (در سال 1402) به رقم یک میلیون و 400 هزار تومان (در سال 1403)  و حق اولاد از عدد 480 هزار تومان در سال گذشته به 860 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارتی حق تأهل 40 درصد و حق اولاد 79 درصد افزایش پیدا کرده است.

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد  تأکید کرد: حق تأهل برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، از یک میلیون و 400 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین حق اولاد برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، برای فرزند سوم و بالاتر از عدد 860 هزار تومان به عدد یک میلیون و 100 هزار تومان اضافه خواهد شد.وی درباره میزان افزایش اضافه کار کارکنان دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اضافه کار کارکنان براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق فرمول سال گذشته تنها با یک تفاوت محاسبه خواهد شد که شامل جمع حقوق مبنا، حق سنوات، فوق العاده شغل و 25 درصد حق سرپرستی یا حق مسئولیت است که بر عدد 120 تقسیم خواهد شد. در واقع مبنای محاسبه اضافه کار تا 60 ساعت با مخرج 120 و بالای 60 ساعت همانند روش محاسبه سال قبل اعمال خواهد شد. اضافه کار در دانشگاه آزاد اسلامی براساس این مصوبه حداقل 40 هزار تومان و حداکثر 80 هزار تومان خواهد بود.

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

جاوید به افزایش میزان ایاب و ذهاب کارکنان نیز اشاره و تصریح کرد: میزان افزایش مبلغ ایاب و ذهاب کارکنان براساس الگوی چهار منطقه ای که سال گذشته در شیوه نامه حقوق و دستمزد ابلاغ شد، محاسبه می شود. در آیتم ایاب و ذهاب که شامل رتبه بندی یک تا چهار است، 20 درصد افزایش خواهیم داشت. مبلغ ایاب و ذهاب رتبه اول از 600 هزار تومان در سال 1402 به 720 هزار تومان در سال 1403، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه دوم از 540 هزار تومان در سال گذشته به 648 هزار تومان، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه سوم از 470 هزار تومان در سال 1402 به 564 هزار تومان در سال 1403 و مبلغ ایاب و ذهاب رتبه چهارم از 400 هزار تومان در سال گذشته به 480 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: حق سرپرستی معادل 20 درصد و سایر اقلام حکمی به استثناء اقلام  فوق 22 درصد درسال 1403 نسبت به سال 1402 افزایش یافته است.وی تأکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد از  یکم فروردین ۱۴۰۳ اعمال و حقوق خردادماه مطابق با  احکام جدید پرداخت خواهد شد. میانگین افزایش حقوق برای کارکنانی که مسئولیت اجرایی ندارند، حدود 29 درصد خواهد بود.جاوید در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از یکم شهریور ۱۴۰۳ سه آیتم دیگر به افزایش حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، افزود: 5 درصد به حق تخصص و 5 درصد به حق جذب کارکنان اضافه خواهد شد. میانگین ضریب افزایش هر کدام از این آیتم‌ها حدود 230 هزار تومان خواهد بود. همچنین از این تاریخ اثربخشی کارکنان براساس عملکرد واحد دانشگاهی تعلق خواهد گرفت و کمک هزینه غیرنقدی در قالب شارژ کارتهای غیرنقدی از جمله حکمت کارت دو ماهی یکبار به مبلغ 10 میلیون ریال انجام خواهد شد.معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: افزایش 5 درصدی حق تخصص و حق جذب، اضافه شدن اثربخشی به عنوان یکی از اقلام حقوقی در احکام کارکنان و شارژ غیرنقدی کارتهای حکمت کار و سایر کارتها که از اول شهریورماه اعمال خواهد شد، در کنار 28 درصدی که از اول فروردین ماه اضافه خواهد شد، میانگین افزایش حقوق کارکنان را به 33 تا 34 درصد خواهد رساند.

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

جزئیات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی

جاوید همچنین در ادامه به تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی پرداخت و گفت: میزان افزایش کمک هزینه خانوار، حق مسکن، حق تأهل، حق اولاد و حق سرپرستی اعضای هیأت علمی دقیقاً همانند کارکنان خواهد بود. این افزایش ها از یکم فروردین ۱۴۰۳ بر روی اقلام حکمی اعضای هیأت علمی اجرا خواهد شد. در واقع حدود 25 تا 26 درصد افزایش حقوق مؤثر شامل اعضای هیأت علمی که پست اجرایی ندارند، می شود.  وی از اضافه شدن سه آیتم به احکام اعضای هیأت علمی از تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۳ براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: براین اساس مقرر شد پایه سنوات اعضای هیأت علمی که در دو سال گذشته برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی اصلاح شد، امسال با روند رو به رشد بهتری مواجه شود. در سالهای گذشته بین 10 تا 15 درصد حقوق مبنا را به عنوان پایه سنواتی در نظر می‌گرفتیم، اما امسال قرار است 2 درصد به آن 10 الی 15 درصد اضافه شود که تأثیر آن بر روی اقلام حکمی اعضای هیأت علمی رقمی معادل 2 درصد خواهد بود.

جزئیات میزان افزایش حقوق اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد

جاوید ادامه داد: حق سرآمد علمی از تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۳  از مبلغ 7 میلیون ریال به مبلغ 9 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد  مقرر شد به تمامی اعضای هیأت علمی در صورت کسب پایه سالانه معادل 900 هزار تومان سرآمد علمی تعلق بگیرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همچنین قرار است حکمت کارت اعضای هیأت علمی همانند کارکنان از یکم شهریور ۱۴۰۳ هر دو ماه یکبار به مبلغ 10 میلیون ریال شارژ شود. وی اظهار کرد: حقوق اعضای هیأت علمی از  یکم فروردین ۱۴۰۳، بین 25 تا 26 درصد و از تاریخ یکم شهریور ۱۴۰۳ بین 5 تا 6 درصد و در مجموع بین 31 تا 33 درصد افزایش خواهد داشت.

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
استقبال مردم پایتخت از مهمانی باشکوه ۱۰ کیلومتری عید غدیر
مراسم چهلمین روز شهادت امیرعبداللهیان در حرم حضرت عبدالعظیم
عید غدیر، میهمان موکب‌های دانشگاهی باشید
گزارش تصویری پنجمین مناظره نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری
اهدای عیدانه رهبر انقلاب به دریادلان حاضر در جزایر نازعات
قاضی‌زاده‌ هاشمی به نامزدهای ریاست‌جمهوری عیدی داد +فیلم
رهبر انقلاب: مهمترین اثر مشارکت بالا که به آن اصرار داریم سرافرازی جمهوری اسلامی است
از واقعه غدیر چه می‌دانیم؟!
میراحمدی: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد
قالیباف در مناظره پنجم: باید دقت کنیم که در نقشۀ دشمن حرکت نکنیم
جلیلی در مناظره پنجم: نباید روستا را به یک جایی که فقیر و محروم است نگاه کنید
زاکانی در مناظره پنجم: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهیم
قاضی‌زاده در مناظره پنجم: ۱۴ اقدام اجرایی را با قوت انجام می‌دهم
رهبر انقلاب: کسی که توانایی استفاده از فرصت‌ها را داشته باشد اصلح است
رهبر انقلاب: برخی با لبخند دشمن خاطرشان جمع و با لالایی دشمن خوابشان می‌برد+فیلم
فرد اصلح از نظر رهبر انقلاب کیست +فیلم
عکس| دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در روز عید غدیر
نامزدها در راه برگزاری آخرین مناظره
نرخ تورم نزولی میراث شهید رئیسی برای دولت آینده
رهبر انقلاب: مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح در انتخابات مهم است
بیانیه ۳۰۰ نفر از اساتید، فارغ‌التحصیلان، دانشجویان دانشگاه شریف در حمایت از جلیلی
نظرسنجی
بنظر شما باتوجه به حوادث اخیر فلسطین چقدر احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
مشاهده نتایج
go to top