گروه های خبری
آرشیو
  • مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به طراحی و ساخت سیستم رانش به عنوان قلب محرک واگن مترو کردند.
  • از سوی ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی؛
    اپلیکیشن ایران ساخت از سوی ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با هدف جریان سازی و تولید محتوا برای حمایت از کالاها و خدمات دانش بنیان ایران ساخت تولید و منتشر شد.
  • تورهای مسافرتی آفری