گروه های خبری
آرشیو
ژان تولی
  • کتابخانه دانشجویان ایران/ کتاب دویست و هفتاد و چهارم؛
    «آدمخواران»؛ هولناک‌ترین جنایات انسانی در دهکده‌ای فرانسوی
    ژان تولی کاریکاتوریست، فیلم‌نامه نویس و رمان نویس ۶۷ ساله فرانسوی در سال‌های اخیر کتابی تحت عنوان «آدم‌خواران» را به رشته تحریر درآورد که در سال ۹۸ شمسی به فارسی برگردانده شد. کتاب نامبرده اینک موضوع این گزارش را به خود اختصاص می‌دهد. «آدم‌خواران» روایتگر یک واقعه...
  • تورهای مسافرتی آفری