گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه علوم انسانی کنکور سراسری سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم ارتباطات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات ایرانشناسی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات زبان های باستانی ایران آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مطالعات زنان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مطالعات جهان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه مدیریت جهانگردی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری (نظام آموزشی قدیم) سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور سراسری (نظام آموزشی 3-3-6) سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات حسابداری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه روانشناسی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مجموعه مدیریت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات مشاوره آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات تاریخ آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم اقتصادی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دفترچه سوالات مجموعه زبان عربی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات سنجش ازدور آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات علوم جغرافیایی آزمون ارشد سال ۹۸
 • دانلود دفترچه سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون ارشد سال ۹۸
 • نمونه سوال: مالیه عمومی رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲
 • نمونه سوال: حقوق تجارت ۲ رشته حقوق نوع سوال : تستی به همراه پاسخنامه کلیدی نیمسال دوم ۸۳ تا نیمسال دوم ۹۲ پیام نور
 • جزوه کلاسی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» مدرس: حمید مسعودی
 • خلاصه کتاب اخلاق خانواده
 • خلاصه کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
 • کتاب اندیشه اسلامی ۱