گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود سوالات زبان عمومی کنکور ارشد زیر ذره بین
 • کتاب نکات کلیدی آزمون آیلتس
 • دانلود جزوه گرامر زبان
 • دانلود موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه زبان انگلیسی
 • جزوه زبان عمومی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
 • دانلود جزوه خلاصه زبان در مقاطع مختلف دبیرستان
 • دانلود جزوه گرامر زبان انگلیسی برای تمامی رشته ها
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زبان انگلیسی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان آلمانی
  گرایش مترجمی دانشجوی مترجمی زبان آلمانی طی چهار سال مکالمه، نگارش و گرامر زبان آلمانی را از پایه و به طور اصولی فرا می گیرد و در نتیجه می تواند نامه های اداری و بازرگانی و متون مطبوعاتی را ترجمه کرده و در مراحل پیشرفته تر، یک اثر ادبی و یا یک کتاب را از زبان آلمانی...
 • دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه زبان فرانسه آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه زبان انگلیسی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه زبان انگلیسی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه زبان عربی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه زبان عربی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد -مجموعه زبان شناسی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی مجموعه زبان شناسی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • تورهای مسافرتی آفری