گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود زبان عمومی کارشناسی ارشد
 • دانلود جزوه شیوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد
 • دانلود فهرست نشریات علمی دارای اعتبار
 • دانلود جزوه آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال
 • کلیات مراحل نوشتن یک پروپوزال پایان نامه در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
 • در ادامه دانلود موضوع برای پایان نامه‌های رشته زمین شناسی درگرایش های مختلف آمده است.
 • دانلود بانک موضوعات پایان نامه رشته جغرافیا برنامه ریزی روستایی
 • در ادامه بانک موضوعات پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی - باغبانی برای تمامی گرایش ها آمده است.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مجموعه ترویج و آموزش کشاورز
  مهندسی ترویج‌ و آموزش‌ کشاورزی‌ یکی‌ از رشته‌های‌ بین‌ رشته‌ای‌ است‌ چون‌ دروس‌ آن‌ حیطه‌ گسترده‌ای‌ از علوم‌ مختلف‌ شامل‌ ارتباطات‌، روانشناسی‌ تربیتی‌، تکنولوژی‌ آموزشی‌، علوم‌ تربیتی‌، مدیریت‌، کامپیوتر، آمار و کشاورزی‌ را دربرمی‌گیرد.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد- مهندسی اقتصاد کشاورزی
  هدف‌ این‌ رشته‌ استفاده‌ از آب‌ در کشاورزی‌ است‌. بنابراین‌ یک‌ مهندس‌ آب باید با آب‌ و ویژگی‌های‌ آن‌، طریقه‌ استحصال‌ آب‌، طریقه‌ انتقال‌ آب‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و طریقه‌ مصرف‌ آب‌ آشنا باشد و برای‌ تسلط‌ به‌ موارد فوق‌ لازم‌ است‌ که‌ از دانش‌های‌ دیگری‌ از قبیل‌...
 • منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی آب
  مهندسی کشاورزی دارای 10 گرایش است که در این میان سه گرایش مهندسی آب ،مهندسی اقتصاد کشاوزی و مهندسی ماشین های کشاورزی از بین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی،دانشجو می پذیرد. به عبارت دیگر در این سه گرایش دانشجویان باید بر دروس ریاضی و فیزیک مسلط بوده و بتوانند بخوبی...
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی
  رشته مدیریت در سوانح طبیعی به دوره ای اطلاق می گردد که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر می گیرد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی همراه با فعالیتهای مقدماتی پژوهشی است. دانشجویان این رشته ضمن شناخت علمی مفهوم فرضیه هایی که سوانح و بلایای طبیعی را پدید می آورند
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه محیط زیست
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه مجموعه محیط زیست آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ایران شناسی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مجموعه ایران شناسی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی
  فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان فرهنگ و زبانهای باستانی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  هرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مدیریت کشاورزی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مدیریت کشاورزی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی شیلات
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مهندسی منابع طبیعی- شیلات آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – علوم دام
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان علوم دام آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – علوم خاک
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان علوم خاک آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی شیلات
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مهندسی منابع طبیعی شیلات آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – علوم باغبانی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان علوم باغبانی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – بیوتکنولوژی کشاورزی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان بیوتکنولوژی کشاورزی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • منابع آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی
  به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند.
 • تورهای مسافرتی آفری