گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود سوالات امتحان مدیریت تولید سال 93 و 94
 • دانلود سوالات امتحان مدیریت تولید سال 92 و 9
 • دانلود سوالات امتحان مدیریت تولید سال 91 و 92
 • دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 94 و 95
 • دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 93 و 94
 • دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 92 و 93
 • دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی2 سال 91 و 92
 • دانلود سوالات و کلید درس شیمی محیط زیست سال 92- 93 نیم سال دوم
 • دانلود سوالات و کلید درس شیمی محیط زیست سال 92- 93 نیم سال اول
 • دانلود پاسخ کاملاً تشریحی حسابداری صنعتی کنکور ارشد 93
 • دانلود سوالات تست حسابرداری صنعتی از سال 80 الی 86
 • دانلود سوالات پایان ترم صنایع لبنی 2
 • دانلود نمونه سوال درس متون حدیث و نهج البلاغه
 • دانلود امتحان پایان ترم دینامیک سال ۹۳-۹۴ همراه پاسخ
 • دانلود نمونه سوال های ریاضی ۱ همراه با پاسخ تشریحی
 • دانلود سوال و جواب تشریحی فیزیک عمومی 1
 • دانلود نمونه سوال مدار مجتمع خطی
 • دانلود نمونه سوال ریاضی 1 (حد)
 • دانلود نمونه سوال ریاضی بدون جواب
 • دانلود نمونه سوال ریاضی1(روش های انتگرال گیری)
 • دانلود نمونه سوال مدار مجتمع خطی
 • نمونه سوال ریاضی1(صورت های مبهم انتگرال ناسره)
 • انلود نمونه سوال ریاضی1(کاربرد مشتق)
 • دانلود نمونه سوال ریاضی1(مختصات قطبی و منحنی قطبی)
 • دانلود نمونه سوال ریاضی1(مشتق)
 • دانلود نمونه سوال فیزیک 1