گروه های خبری
آرشیو
 • دانلود جزوه نمونه سوال تاریخ 2
 • دانلود جزوه نمونه سوالات مصاحبه
 • نمونه سوال امتحان پایان ترم استاتیک با پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال دانش خانواده
 • دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • دانلود 90 تست عمرانی با پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2
 • دانلود جزوه و نمونه سوال تکنیک پالس
 • دانلود جزوه نمونه سوال تکنیک پالس/ بخش دوم
 • دانلود آزمون مقاومت مصالح مدرسان شریف همراه با پاسخ
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست 94 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست 93 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست ترم دوم 92-93 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست ترم اول 92-93 همراه با کلید
 • دانلود سؤالات طراحی اجزا سال 91 -92
 • دانلود سؤالات طراحی اجزا سال 90 -91
 • دانلود سؤالات طراحی اجزا سال 89-90
 • دانلود سؤالات طراحی اجزا سال 88-89
 • دانلود سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 94 -95 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 94 - 93 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات فیزیولوژی جانوری سال 92 -93 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 95 -94 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 93-94 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 92 همراه با پاسخ
 • دانلود سؤالات مرفولوژی گیاهی سال 90-91 همراه با پاسخ
 • دانلود سوالات امتحانی آمار و احتمال مهندسی سال 93 و 94 به همراه پاسخنامه