گروه های خبری
آرشیو
 • نمونه سوال میان ترم فیزیک هالیدی 1
 • دانلود جزوه نمونه سوال مبانی برق
 • دانلود سوالات آزمون EPT تیرماه 96 به همراه پاسخنامه
 • نمونه سوال مبانی برق
 • نمونه سوال و پاسخ تشریحی ریاضی 2 استاد: هماهنگ دانشگاه تهران
 • دانلود جزوه نمونه سوال الکترومغناطیس بخش پنجم
 • دانلود جزوه نمونه سوال الکترومغناطیس بخش چهارم
 • دانلود جزوه نمونه سوال الکترومغناطیس بخش سوم
 • دانلود جزوه نمونه سوال الکترومغناطیس بخش دوم
 • دانلود جزوه نمونه سوال الکترومغناطیس بخش اول
 • دانلود جزوه نمونه سوال تاریخ 2
 • دانلود جزوه نمونه سوالات مصاحبه
 • نمونه سوال امتحان پایان ترم استاتیک با پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوال دانش خانواده
 • دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
 • دانلود 90 تست عمرانی با پاسخ تشریحی
 • دانلود نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2
 • دانلود جزوه و نمونه سوال تکنیک پالس
 • دانلود جزوه نمونه سوال تکنیک پالس/ بخش دوم
 • دانلود آزمون مقاومت مصالح مدرسان شریف همراه با پاسخ
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست 94 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست 93 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست ترم دوم 92-93 همراه با کلید
 • دانلود سوالات شیمی محیط زیست ترم اول 92-93 همراه با کلید
 • دانلود سؤالات طراحی اجزا سال 91 -92