گروه های خبری
آرشیو
 • ما در علوم انسانی بسیار وضع بدی داریم. خیلی فقیریم. شما این کنگره‌ها را نگاه کنید! هفت هشت آدم. ابن سینا باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. کانت باشد همان‌ها صحبت می‌کنند. ویتگنشتاین باشدهمان‌ها صحبت می‌کنند.
 • دانلود خلاصه کتاب انقلاب اسلامی
 • دانلود جزوه مدیریت استراتژیک
 • دانلود جزوه روش‌های تحقیق در رفتار سازمانی
 • دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی
 • دانلود کتاب مفهوم ساده روانکاوی فروید
 • دانلود جزوه مدیربت منابع انسانی پیشرفته
 • دانلود تفسیر سوره حجرات؛ درس تفسیر موضوعی قرآن
 • دانلود کتاب آشنایی با بازار جهانی ارز فارکس
 • دانلود جزوه روانشناسی فیزیولوژی
 • دانلود جزوه فارسی عمومی
 • دانلود جزوه انقلاب اسلامی
 • دانلود کتاب سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت استاد رضاییان
 • دانلود جزوه آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی به این نکته نیز اشاره کرد که برخی از برنامه های درسی در این ۱۶ رشته بین ۳۰ تا ۳۵ سال بازنگری نشده است.
 • دانلود جزوه سرمایه مارکس در ترکیه
 • دانلود خلاصه نظریه‌های روان‌درمانی پروچسکا
 • دانلود جزوه آسیب شناسی روانی ۲
 • دانلود صد نکته آسیب شناسی روانی مخصوص داوطلبان کنکور ارشد
 • دانلود کتاب جنبش های ناسیونالیستی کردی در ترکیه
 • دانلود کتاب زبده تاریخ کرد و کردستان
 • دانلود قانون جرم سیاسی
 • دانلود جزوه تاریخ سیاسی اشکانیان نوشته محمود جعفری دهقی
 • دانلود جزوه تاریخ سیاسی ماد
 • دانلود کتاب اصول علم اقتصاد دومینیک سالواتوره
 • دانلود جزوه حقوق مدنی ۶