گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 377157

شماره جدید نشریه دانشجویی قدم منتشر شد +دانلود

در ایـن شـماره بـا ادامـه ی سـیر عدلیـه, بحـث سـامانه شـفافیت را بـا محوریـت مطالبه گـری و اثرگـذاری پیگیـری خواهیـم کـرد. در بخـش امـور داخلـه نیـز بـه دلیـل گذشـت یـک سـال از اعتراضـات مـردم بـرای گـران شـدن بنزیـن در آبـان مـاه 98 بـه تحلیلـی از ایـن واقعـه پرداخته شـد. همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن روزهـای کرونایـی و محدودیت هـا, ریشـه یابی از ایـن مسـئله صـورت گرفــت.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» نشریه دانشجویی قدم به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مدیر مسئولی امیرحسین ناصحی و سردبیری کیمیا محمدزاده منتشر شد.

در بخشی از سخن سردبیر آمده است:

بـا همراهـی شـما عزیـزان بـه شـماره پنجـم قـدم رسـیدیم. تـا بـه اینجـا بــا تمرکــز بــر روی بخش هــای عدلیــه, امــور داخلــه و فرنگنامــه تــاش بــر شــناخت دقیــق مســائل و چگونگــی مواجــه دغدغه مندانــه دانشــجویی داشـتیم.

در ایـن شـماره بـا ادامـه ی سـیر عدلیـه, بحـث سـامانه شـفافیت را بـا محوریـت مطالبه گـری و اثرگـذاری پیگیـری خواهیـم کـرد. در بخـش امـور داخلـه نیـز بـه دلیـل گذشـت یـک سـال از اعتراضـات مـردم بـرای گـران شـدن بنزیـن در آبـان مـاه 98 بـه تحلیلـی از ایـن واقعـه پرداخته شـد. همچنیـن بـا در نظـر گرفتـن روزهـای کرونایـی و محدودیت هـا, ریشـه یابی از ایـن مسـئله صـورت گرفــت.

در نوشــته ای دیگــر, بــه چرایــی طولانی شــدن اعتراضــات هفت تپــه قلــم فرسـوده شـد. در بخـش امـور داخلـه بـه طـور خـاص دربـاره چگونگـی صـادرات نفت در روزهایـی کـه ایـران از تحریم هـا رنـج می بـرد؛ نیـز یادداشـتی نوشـته شـد. در آخـر هـم بـه یـاد اسـتاد ارجمنـد, دکتـر فیرحـی یادداشـتی بـه تحریـر درآمـد. در بخـش فرنگنامـه نیـز بـه ماجـرای تلـخ حادثـه ی انفجـار و تیرانـدازی دانشـگاه کابـل توجـه شـد.

 ادامه این مطلب و مطالب بیشتر را در فایل نشریه ( دانلود) بخوانید.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری